Main Menu

Z Orłem i Pieśnią

Facebooktwitterlinkedin

Z Orłem i Pieśnią

Obchody 92. rocznicy „Cudu nad Wisłą” rozpoczęły się w kościele Trójcy Świętej w Ząbkach, uroczystym koncertem pt. „Z Orłem i Pieśnią” w wykonaniu Małgorzaty Kubali, Wojciecha Bardowskiego i Aleksandra Ładysza. Zagrał zespół muzyczny pod kierownictwem Krzysztofa Jaszczaka. Koncert poprowadził znany radiowiec Wojciech Gąssowski.

Następnie odbyła się msza święta, w oprawie muzycznej orkiestry wojskowej I Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Warszawy – Wesołej. Mszy przewodniczył Biskup Marek Solarczyk z Diecezji Warszawsko – Praskiej.

Na wstępie ks. proboszcz Edward Kowara powitał uczestników, a wśród nich: Biskupa Marka Solarczyka, ks. Prałata Mieczysława Stefaniuka – Dziekana z Zielonki, Andrzeja Kopczyńskiego – Proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, ks. Emila Parafiniuka – asystenta Biskupa, ks. Michała Siwka z Rzymu, Posła na Sejm RP Jacka Sasina, Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Krzysztofa Strzałkowskiego, Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego Krzysztofa Dąbrowskiego, Majora I Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki Mirosława Midziaka, Przewodniczącego Komisji Dziedzictwa Narodowego, Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu Wołomińskiego Ryszarda Walczaka, Starostę Wołomińskiego Piotra Uścińskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki Krzysztofa Bławdziewicza, oraz Burmistrza Ząbek Roberta Perkowskiego, a także radnych gminnych i powiatowych, kombatantów z Koła w Ząbkach i w Markach, burmistrzów i wójtów okolicznych miejscowości, przedstawicieli policji i straży pożarnej, dyrektorów szkół i pozostałych placówek z Ząbek, poczty sztandarowe oraz zebranych gości w tym przedstawicieli lokalnego biznesu i mieszkańców. W homilii biskup mówił o konieczności pielęgnowania patriotyzmu, poprzez pryzmat przypowieści o dwóch drachmach.

Po mszy nastąpił przemarsz ulicą Piłsudskiego na lokalny cmentarz, gdzie pod pomnikiem „Poległych w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r.” odbyła się kolejna część uroczystości, którą poprowadził Karol Małolepszy – Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkach im. Jana Pawła II.

Hymn państwowy odegrała orkiestra wojskowa, przemawiali poseł, wicemarszałek oraz starosta. List od wojewody mazowieckiego odczytał dyrektor biura bezpieczeństwa.

Poseł na Sejm RP Jacek Sasin podczas swojego wystąpienia, m.in. przypomniał o ważnych dla Polski wydarzeniach historycznych, które mają wpływ na nasze obecne życie i stanową dla nas przesłanie – aby dbać o Rzeczpospolitą, Powiedział, że tylko w niepodległej Polsce można realizować swoje aspiracje. Dodał. że musimy dbać o to aby w Polsce zniknęły wszelkie patologie i aby podstawą stała się zdrowa polska rodzina, która cieszy się przywilejami.

Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski m.in. przypomniał, że Bitwa Warszawska została okrzyknięta jedną z ważniejszych w historii ludzkości, ponieważ zatrzymała bolszewicką nawałę. Powiedział również, że z tej bitwy trzeba wynieść naukę – postawę ponad podziałami.

Przed wystąpieniem starosty, dyrektor Karol Małolepszy powitał polskich uczniów ze szkół na Białorusi, którzy przybyli do Ząbek na zaproszenie fundacji „Bliżej Polski” i Publicznego Gimnazjum nr 1. Nasi rodacy zostali powitani w Ząbkach gromkimi brawami.

Starosta Piotr Uściński w swoim przemówieniu powiedział, m.in., że bez Piłsudskiego, mądrych przemyśleń i decyzji nie byłoby zwycięstwa i „Cudu nad Wisłą”. Dodał, że zgadza się z tym co zostało powiedziane w homilii, że wielka modlitwa narodu miała wpływ na losy bitwy. Zaprosił również zebranych do Ossowa, na obchody „Cudu nad Wisłą” w dniu 15 sierpnia. Następnie Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Krzysztof Dąbrowski przeczytał list od Wojewody Mazowieckiego, który napisał m.in. „Jestem dumny z postawy mieszkańców Mazowsza, troskliwie pielęgnujących pamięć o najważniejszych wydarzeniach historii naszego kraju. (…) Z pamięci o heroizmie i poświęceniu uczestników starć rozegranych na pobliskich polach Ossowa i Radzymina czerpiemy wartości, które składają się na nasz narodowy etos: dumę, poczucie godności i niezależności, przywiązanie do tradycji, bezkompromisowość w walce o najwyższe wartości. Obowiązkiem nas, współczesnych, potomków pokoleń, które walczyły o wolność ojczyzny, jest pielęgnowanie tego dziedzictwa. (…). 

Po przemówieniu, major Mirosław Midziak odczytał „Apel Poległych” i nastąpiło złożenie wieńców przez delegacje władz państwowych, samorządowych oraz organizacje społeczne.

Na koniec uroczystości burmistrz podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie. Przypomniał o tym, że na terenie Ząbek odbyła się msza polowa odprawiona przez kapelana 8 dywizji ks. Ignacego Skorupkę przed wyruszeniem wojsk na pola ossowskie oraz o tym, że w Ząbkach w starym budynku hrabiego Ronikiera był zorganizowany szpital polowy, który później na mocy dekretu rozebrano, aby materiały budowlane uzyskane z rozbiórki wykorzystać do odbudowy zrujnowanej Warszawy.

Warto dodać, że z roku na rok w uroczystościach obchodów Bitwy Warszawskiej w Ząbkach, bierze udział coraz więcej osób, co świadczy o dostrzeżeniu miejsca Ząbek na mapie historii i jest niewątpliwie ogromnym zaszczytem, który zobowiązuje.

Iwona Potęga

Fotografia: Bogdan Śladowski

Facebooktwitterlinkedin