Main Menu

Ząbkowskie obchody 68 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Facebooktwitterlinkedin

Wyjące syreny i huk rac, dym w biało czerwonych barwach, ułani na koniach oraz krzepkie okrzyki młodych mężczyzn: CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM! – tak uczczono w Ząbkach 68. rocznicę Powstania Warszawskiego.

Organizatorem uroczystości było Miejskie Koło Kombatantów RP, przy współpracy: Ząbkowskich Legionistów ZL’11 oraz Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. Wsparcia udzieliło Miasto Ząbki. Uroczystość poprowadził Mirosław Sobiecki z Towarzystwa Przyjaciół Ząbek.

W obchodach udział wzięli przedstawiciele Miejskiego Koła Kombatantów RP w Ząbkach wraz z prezesem Stefanem Załęskim, ksiądz Proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach Andrzej Kopczyński, Poseł na Sejm RP Jacek Sasin, Starosta Wołomiński Piotr Uściński, Burmistrz Robert Perkowski, Zastępca Burmistrza Artur Murawski, Sekretarz Patrycja Żołnierzak, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek Grzegorz Siwek, radni oraz mieszkańcy Ząbek.

Obchody rozpoczęły się w Miejskim Parku im. Szuberta przy pomniku Bohaterów Ząbek i Drewnicy.o godzinie „W” czyli o 17.00, co obwieściło wycie syren strażackich.

68 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie, zaplanowane na kilka dni,dzięki bohaterskiej postawie powstańców, trwało – 63. Aby uczcić tę rocznicę w Ząbkach w dniu 1 sierpnia –najpierw odśpiewano hymn, a następnie ksiądz. proboszcz odmówił  modlitwę, w której powiedział m.in. „Dziś spełniamy dług wobec bohaterów, którzy oddali swoje życie. Stawali do walki nie lękając się wroga, mając wiarę, nadzieję i miłość w swoich sercach”. Później odpalono z hukiem race, puszczono efektowny biało – czerwony dym, i oddano hołd poległym bohaterom, składając pod pomnikiem kwiaty.

Kwiaty złożyli: Prezes Związku Kombatantów RP Stefan Załęski z kombatantami: Ireną Trębicką, Haliną Kucharczyk, Zygmuntem Klepackim, Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski z Zastępcą Arturem Murawskim i Sekretarz Patrycją Żołnierzak, Poseł na Sejm RP Jacek Sasin ze swoim synem Radkiem, Starosta Powiatu Wołomińskiego Piotr Uściński, Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach Zbigniew Forysiak ze St. Insp. Mirosławem Kaczmarczykiem i strażnikiem Przemysławem Panasikiem, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek Grzegorz Siwek z członkami towarszystwa Ewą Borkowską i Tomaszem Kretem. Delegacja ząbkowskich radnych klubu PiS – Zofia Dąbrowska i Jan Kurowicki oraz kibice Dolcanu i Ząbkowscy Legioniści ZL’11.

Później przemawiali: Prezes Miejskiego Koła Kombatantów RP, ksiądz proboszcz, kombatant Edward Piórkowski, Burmistrz, Poseł na Sejm RP, Starosta Wołomiński i przedstawiciel Ząbkowskich Legionistów ZL’11 – Dominik Manowski.

Prezes Koła Kombatantów wyraził zadowolenie z tak zorganizowanej uroczystości. Wspominał, że kombatantów jest już coraz mniej i że bardzo się cieszą, że rocznica Powstania Warszawskiego jest należycie obchodzona, także w Ząbkach. Ksiądz proboszcz również wyraził zadowolenie ze zorganizowania uroczystości i włączenie się w organizację młodych mieszkańców Ząbek. Powiedział do nich, żartobliwie, że są łobuziaki, ale dobre chłopaki, jak powstańcy, którzy jak trzeba było – sięgnęli po broń. Kombatant mówił, że takich obchodów pod tym pomnikiem jeszcze nie było i za to podziękował organizatorom. Burmistrz mówił m.in. o tym, że w tej chwili są inne sposoby walki niż taka walka jaką prowadzili powstańcy (ekonomiczna, cybernetyczna itp.), a następnie wraz z zastępcą wręczyli podziękowania na ręce przedstawiciela Ząbkowskich Legionistów ZL’11 – Rafała Ducha, za renowację pomnika Bohaterów Ząbek i Drewnicy. Burmistrz powiedział, że ich wzorowa postawa i zaangażowanie zasługują na najwyższe uznanie. Poseł w swoim przemówieniu nawiązał do słów Marszałka Józefa Piłsudskiego, który powiedział, że “być zwyciężonym i nie ulec to jest zwycięstwo, a zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”. Poseł mówił, m.in. że mimo iż powstańcy zostali zwyciężeni to nie ulegli i w ten sposób odnieśli zwycięstwo. Że pamięć o powstaniu warszawskim dawała następnym pokoleniom na nowo siłę do walki. Dodał, że dzisiaj powstańcy są żywymi ikonami walki o wolność i że to, iż dziś nie musimy chwytać za broń nie oznacza, że jesteśmy zwolnieni z dbania o niepodległość. Musimy dbać o to aby polska była wolna, suwerenna i demokratyczna. Podziękował kibicom za to, że wszyscy mogli znaleźć się dzisiaj pod pomnikiem i uczcić rocznicę powstania. Wyraził zadowolenie, że młodzi ludzie podjęli się dbania o historię. Starosta Wołomiński nawiązał do napisu, który znajduje się obecnie na pomniku, a który został w pełni odsłonięty podczas renowacji. I w obecnej postaci mówi nie tylko o niemieckiej ale także o sowieckiej napaści na Polskę. Przypomniał, że władze PRL-u kazały ten napis zamazać. Podziękował za jego odkrycie przez Legionistów. Pochwalił również wykonanie znaku Polski Walczącej, po drugiej stronie pomnika.

Na koniec uroczystości prowadzący zaprosił wszystkich na obchody Dnia Niepodległości 11 listopada pod pomnik. Potem były wspólne pamiątkowe zdjęcia, a najmłodsi mieszkańcy mieli okazję usiąść w siodle wraz z umundurowanym ułanem.

Podsumowując, zarówno kombatanci jak i zebrani goście byli bardzo zadowoleni z tak hucznych obchodów. Wszyscy zgodnie twierdzili, że takiego świętowania rocznicy Powstania Warszawskiego w Ząbkach jeszcze nie było. Zatem duży ukłon w stronę organizatorów, którym należą się podziękowania. Czekamy na następne uroczystości przy pomniku, które jak zapowiedzieli organizatorzy, odbędą się w listopadzie.

Iwona Potęga

Informacja prasowa: UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »