Main Menu

czwartek, 13 września, 2012

 

Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju V edycja

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w V, jubileuszowej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.10.2012r. Projekt „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” realizowany jest nieprzerwanie od 2008 roku i rozwija się systematycznie. Konsekwentnie identyfikujemy, wyróżniamy i promujemy inicjatywy i przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym i rozwojowym. Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach konkursu. Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów: Grupa 1 – przedsiębiorcy (firmy – mikro, małe, średnie, duże), Grupa 2 – gminy (wiejskie,Czytaj dalej


Wspomnienia z wakacji w restauracji “Na Skrajnej”


Powstanie nowa szkoła w Markach

Starosta Piotr Uściński i  Burmistrz Marek Janusz Werczyński podpisali porozumienie w sprawie podjęcia współpracy przy budowie obiektów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach. Dokument określa zakres współpracy pomiędzy Powiatem wołomińskim a Miastem Marki przy budowie szkół . Powiat w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym ma zaplanowany wydatek na ten cel w kwocie 10,5 mln zł,  z czego zamiarem Starostwa jest pozyskanie 7,5 mln środków zewnętrznych. Koszt całej inwestycji szacowany jest na kilkadziesiąt mln zł.  Na mocy Porozumienia Miasto i Powiat podejmą działania zmierzające do realizacji projektu oraz do koordynacjiCzytaj dalej


NA OBRZEŻach.plener teatralny – relacja

Piąty plener teatralny NA OBRZEŻACH popularyzujący teatr uliczny odbył się 9 września w Zielonce i towarzyszył tegorocznym Dniom Zielonki. W tym roku program był  bogaty i zróżnicowany.  Wczesnym popołudniem na ulicach Zielonki  pojawili się Fu-turyści – goście z innej planety . Hałaśliwi, ciągle ciekawi stanowili dziwaczną gromadkę w przestrzeni miejskiej. W swoje działania wciągali przechodniów i kierowców, wzbudzając zdziwienie, czasem bojaźń, a najczęściej radość. Była to pierwsza akcja uliczna przygotowana przez Teatr Akt w przestrzeni Zielonki, bezpośrednio skierowana do widza. Drugą część programu pleneru przygotowali Zieloni Zielonka.  W swojej ArlekinadzieCzytaj dalej