Main Menu

Obchody Dnia Weterana w Ząbkach

Facebooktwitterlinkedin

08.09.2012 Publiczne Gimnazjum nr 2 ul. Batorego 37 w Ząbkach. Na uroczystości przybyło ponad 20 Ząbkowskich Kombatantów.

Dzień Weterana rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu. Poczet sztandarowy wsparli Ząbkowscy Legioniści. Uczczono minutą ciszy pamięć członków którzy odeszli w obecnym roku.

Następie przemówił Prezes Koła. Przypomniał on historię Związku, przywrócił pamięć tragicznym wydarzeniom wojennym oraz historii powojennej. Zaapelował o dalsze wsparcie kibiców z ZL’11 które dodaje sił kombatantom oraz utwierdza w przekonaniu, iż ofiara ich pokolenia nie poszła na marne.

Głos zabrał również Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego, który w niepowtarzalny sposób opisał wartości takie jak miłość do ojczyzny, męczeństwo walk, patriotyzm oraz integracja z młodym pokoleniem.

Również Burmistrz Perkowski w swoim wystąpieniu podziękował Kombatantom za ich poświęcenie oraz za zaszczyt, jakim jest możliwość życia wśród nich. Podkreślił, że to jak dziś wyglądają Ząbki zawdzięczamy również im.

Na zakończenie spotkania Ząbkowscy Legioniści przekazali na ręce Prezesa Koła symboliczny znak – szalik Legii Warszawa. Kibice podziękowali za zaproszenie do obsługi uroczystości oraz za drogowskaz jakim była i jest postawa Kombatantów i Weteranów.

Przemówienia oddzielone były projekcjami filmów z obchodów uroczystości wybuchu Powstania Warszawskiego oraz obrazujących miejsca pamięci – bezimienne mogiły w lasach ząbkowskich.

Na zakończenie części oficjalnej odśpiewano uroczyście: „Boże coś Polskę”. Czcigodni Kombatanci wychodząc z uroczystości otrzymali upominki od Koła Miejskiego oraz pamiątkowe laurki wykonane przez ząbkowskie dzieci.

Uroczystość organizowana przez Koło Miejskie ZKRP i BWP w Ząbkach.
Pomoc organizacyjna i obsługa: grupa ZL’11.

Obchody finansowo i rzeczowo wsparli:

Miasto Ząbki
Praska Giełda Spożywcza
Sklep „Klementynka” z Ząbek
Piekarnia „Klementynka” z Marek

Goście specjalni:

Ks. Proboszcz Andrzej Kopczyński
Burmistrz Robert Perkowski
Zastępca Artur Murawski

Laurki dla Kombatantów wykonały dzieci ze szkół:
Szkoła Podstawowa nr 1, nr 2, nr 3 oraz Zespół Szkół Katolickich z Ząbek

Uroczystości poprowadził:
Prezes Koła Miejskiego ZKRP i BWP Stefan Załęski

Dziękujemy – PamiętaMY
ZL’11

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)