Main Menu

Zielonka: Rozpoczęcie remontu ul. Kolejowej

Facebooktwitterlinkedin

W ostatnich dniach września rozpocznie się remont ul. Kolejowej w Zielonce, na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Wyszyńskiego. Pierwsze prace związane z wbudowaniem ścieków przykrawężnikowych nie będą się jeszcze wiązały z zamknięciem ruchu. Prace zostały podzielone na etapy.

Podczas całego remontu ruch samochodowy objazdami w ul. Literackiej, Staszica i Chopina będzie ograniczony tylko dla samochodów o masie całkowitej do 3.5 t. Dla pojazdów o m.c. powyżej 3.5 t będą wyznaczone objazdy drogami wojewódzkimi nr 634 – ulica Wyszyńskiego oraz nr 631 – ulica Piłsudskiego.

W trakcie prowadzonych robót będą też występować tymczasowe ograniczenia w ruchu pieszym. O ograniczeniach tych bę informować tablice umieszczone przy przejeździe kolejowym oraz przy ul. Wyszyńskiego. Podczas remontu przewiduje się też częściowy remont ulic gminnych przyległych do ul. Kolejowej. Pomiędzy kolejnymi etapami mogą występować kilkudniowe przerwy w robotach. Prace powinny zakończyć się do końca października 2012 r.

ETAP I

Pierwszym etapem remontu będą prace polegające na wbudowaniu ścieków przykrawężnikowych po obu stronach ulicy Kolejowej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Kołłątaja. Ruch w ul. Kolejowej zostanie zachowany w obu kierunkach, można spodziewać się jedynie zwężenia jezdni. Prace powinny potrwać kilka dni.

ETAP II

W drugim etapie zostanie wykonana połowa jezdni na odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Kopernika. Ruch w kierunku stacji będzie się odbywać od ul. Wyszyńskiego do ul. Sienkiewicza, a potem ul. Sienkiewicza do ul. Łukasińskiego i dalej do stacji kolejowej. W przeciwnym kierunku ruch będzie się odbywać od przejazdu kolejowego, ul. Kolejową do ulicy Piotra Skargi, a dalej ulicą Staszica lub Chopina. Prace te potrwają około dwóch-trzech dni.

ETAP III

W ostatnim etapie zostanie wykonane frezowanie i położenie nakładki asfaltowej na całym remontowanym odcinku ulicy Kolejowej. Podczas tych prac będą obowiązywały objazdy. Od ul. Wyszyńskiego w kierunku stacji kolejowej ruch kołowy będzie się odbywać ul. Literacką, następnie ul. Sienkiewicza do ul. Łukasińskiego i dalej do stacji kolejowej. W przeciwną stronę, od stacji kolejowej w kierunku ul. Wyszyńskiego ruch będzie się odbywać wyremontowanym odcinkiem ul. Kolejowej do ul. Kopernika, a dalej ul. Chopina. Etap ten powinien zostać wykonany w ciągu około trzech-czterech dni.

Inwestycję prowadzi Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Źródło: UM Zielonka
Fot. P.Strzałkowski

Facebooktwitterlinkedin