Main Menu

Informatyzacja Kobyłki – umowa podpisana

Facebooktwitterlinkedin

Jak Państwo zapewne wiecie, z informacji zamieszczanych wcześniej w mediach, Kobyłka dostała dofinansowanie na informatyzację gminy. Projekt „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – etap I„ realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007- 2013. W piątek, 26.10.12, podpisana została umowa z wykonawcą, wybranym w drodze przetargu, firmą Q4net. Wartość całego projektu: 4 177 183,95 zł wysokość dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych: 3 519 548,21 zł.

Zakres projektu:

 1. Budowa lokalnej, publicznej i bezpiecznej szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej;
  – sieć dostępowa częściowo realizująca także funkcje sieci dystrybucyjnej
  – innowacyjna technologia radiowa Wi-Fi w topologii kratowej (mesh)
  – najkorzystniejsza opcja technologiczna pod względem wysokości nakładów, kosztów  utrzymania, możliwości rozbudowy infrastruktury w przyszłości w stosunku do konieczności osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów.
 2. Budowa i modernizacja bezpiecznego systemu transmisji danych dla wszystkich jednostek administracji publicznej (urząd, szkoły, przedszkola, MSPZOZ, MOK, Biblioteka, OPS) w oparciu o sieć WLAN.
 3. Utworzenie sieci Publicznych Punktów Dostępu do Internetu:
  a) telecentrum ze stanowiskami komputerowymi – 1 szt.publiczny punkt dostępu do internetu, zlokalizowany w Miejskim Ośrodku Kultury. Będzie to wydzielone pomieszczenie multimedialne z kilkoma stanowiskami komputerowymi podłączonymi do stałego, szybkiego łącza internetowego oraz wyposażone w sprzęt biurowy, włącznie ze skanerem i aparatem cyfrowym. Centrum będzie nastawione na naukę i bezpłatną pomoc w posługiwaniu się nowoczesnymi rozwiązaniami. Mieszkańcy będą mieli zapewniony swobodny dostęp do Telecentrum w czasie godzin pracy MOK-u, a personel obsługujący punkt będzie merytorycznie do tych zadań przygotowany.
  b) infomaty – 4 szt. rozmieszczone na terenie miasta punkty umożliwiające dostęp do internetu i usług elektronicznej administracji, oraz innych informacji potrzebnych mieszkańcom. Zmierzamy do tego aby jak najwięcej spraw można było załatwić przez internet, z dowolnego miejsca Kobyłki i świata.
  c) punkty dostępowe Wi-Fi hot-spot – 100 szt.
 4. Budowa i wyposażenie Centrum Zarządzania Siecią
 5. Wdrożenie systemu bezpiecznej transmisji danych VPN
 6. Wdrożenie systemu komunikacji głosowej VIP
 7. Wdrożenie systemu bezpieczeństwa sieci oraz danych.
Budowa miejskiej nowoczesnej, otwartej, szerokopasmowej i bezpiecznej telekomunikacyjnej infrastruktury dostępowej na terenie miasta, pozwoli w kolejnych etapach na:
 1. Wdrożenie pakietu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców oraz administracji publicznej;
 2. Wdrożenie systemu bezpieczeństwa publicznego (monitoring miasta);
 3. Wdrożenie systemu usług szkoleniowych w oparciu o nowoczesne technologie e-Edukacji oraz wideokonferencji.

Darmowy dostęp do różnego rodzaju usług:

 • poczta e-mail
 • strony www z użyciem zdefiniowanych usług http i https
 • udostępnione aplikacje e-Urząd
 • transmisja danych FTP
 • usługi audio oraz video dostępne na stronach www.
Nie będą dostępne usługi obsługi połączeń telefonii VoIP, wymiany danych P2P, oraz dostęp do stron internetowych zawierających treści zabronione.
Zgodnie z wytycznymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej świadczony darmowy Internet będzie musiał mieć ograniczoną przepływność oraz wprowadzony mechanizm przerywania sesji.
Niebagatelne znaczenie ma fakt, że  projekt, umożliwiający połączenie Urzędu Miasta i podległych mu jednostek budżetowych bezprzewodową siecią informatyczną, obniży koszty funkcjonowania urzędu.
Lokalizacja Projektu
Urządzenia nadawcze (Access Point) w ilości 100 sztuk, pełniące jednocześnie rolę węzłów dostępowych, obejmować będą zasięgiem wymienione niżej główne lokalizacje projektu oraz dodatkowo okolice parków, skwerów, przystanków PKP i komunikacji miejskiej, placów zabaw, a także wzdłuż głównych ulic miasta.
Sieć punktów dostępu do Internetu obejmować będzie dzielnice:
 1. Centrum – 50 szt.
 2. Zalasek – 10 szt.
 3. Piotrówek – 10 szt.
 4. Mareta – 10 szt.
 5. Maciołki – 10 szt.
 6. Turów – 10 szt.

Lokalizacje główne:

 1. (UM1) – Urząd Miasta Kobyłka – budynek 1 – ul. Wołomińska 1,
 2. (UM2) – Urząd Miasta Kobyłka – budynek 2 – ul. Wołomińska 3,
 3. (MOK) – Miejski Ośrodek Kultury – ul. Jana Pawła II 22,
 4. (SP1) – Zespół Szkół Publicznych nr 1 – ul. Jezuicka 1,
 5. (SP2) – Zespół Szkół Publicznych nr 2 – ul. Orzeszkowej 3/5,
 6. (SP3) – Zespół Szkół Publicznych nr 3 – ul. Załuskiego 57,
 7. (PP1) – Przedszkole Publiczne nr 1 – ul. Kościuszki 6,
 8. (MBP) – Miejska Biblioteka Publiczna – ul. Fałata 4,
 9. (OPS) – Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Żymirskiego 2,
 10. (MKS) – teren Miejskiego Klubu Sportowego – ul. Napoleona 2.

Informacja prasowa: UM Kobyłka

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)