Main Menu

Powiat interweniuje ws. budowy węzła komunikacyjnego WOŁOMIN

Facebooktwitterlinkedin

Podczas czwartkowej sesji  Rada Powiatu Wołomińskiego podjęła ważne stanowiska w  sprawie budowy  węzła komunikacyjnego WOŁOMIN  w przebiegu tzw. Obwodnicy Marek. Te apele i deklaracje o naszej pomocy finansowej trafią do  Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,  Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Pierwsza w uchwał została skierowana i trafi do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  To  stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego z apelem o  ujęcie w planach  i budowę węzła komunikacyjnego WOŁOMIN w przebiegu drogi S8 w przecięciu z projektowanym nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej 635.

Do realizacji węzła WOŁOMIN niezbędne jest wykonanie nowego odcinka drogi wojewódzkiej 635 łączącej Wołomin z węzłem drogowym WOŁOMIN na trasie S8. Dlatego w kolejnym stanowisku  Rada Powiatu Wołomińskiego apeluje do Samorządu Województwa Mazowieckiego o ujęcie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 635 w planach inwestycyjnych Mazowsza oraz przekazanie Powiatowi Wołomińskiemu zadania przygotowania tego projektu, który Starostwo wspólnie z gmina Wołomin sfinansuje.  

„Wielokrotnie w materiałach województwa, Mazowsza, pojawia się nowy przebieg drogi 635. Rozpoczęte jest postepowanie środowiskowe. Jeszcze parę tygodni temu, gdy rozmawiałem z przedstawicielami województwa mazowieckiego, uzyskałem zapewnienie, że węzeł Wołomin będzie budowany.”  „Dwa tygodnie temu w Starostwie spotkaliśmy się z przedstawicielem GDiKA, który przekazał  informacje, że powstanie tego węzła drogowego jest zagrożone” – mówił na sesji rady Starosta Piotr Uściński.

GDKiA tłumaczyło to tym, że w planach inwestycyjnych województwa mazowieckiego nie ma zapewnienia,  iż  droga nowa 635 powstanie w konkretnie określonym czasie i  nie toczy się też żadna procedura, sprawie projektowania tej drogi. GDKiA miało by tylko pozostawić możliwość wybudowania takiego węzła w bliżej nieokreślonej przyszłości.

„My już wiele wcześniej podjęliśmy działania.  Deklarowaliśmy, że wspólnie z gminą Wołomin sfinansujemy projekt. Do tej pory jednak nie mamy decyzji  ze strony województwa. Mam nadzieję,  że jeszcze teraz, w ten sposób,  wpłyniemy na samorząd województwa i  inwestora czyli GDKiA.  Liczymy, że nasze stanowiska dopomogą  w podjęciu tej właściwej, dobrej  dla nas decyzji i w ogłaszanym przetargu ma budowę obwodnicy Marek znajdzie się węzeł Wołomin ” – podkreślił Starosta Uściński.       

„Dojazd do S8 i węzeł Czarna- Wołomin to można powiedzieć „być albo nie być” dla Wołomina. Takie proste połączenie ułatwiło by dojazd do i z Warszawy, zachęciło potencjalnych inwestorów, pracodawców. Z punktu widzenia strategicznego dla rozwoju Wołomina i okolic ten węzeł drogowy powinien powstać”  – mówi nam Przewodniczący Rady Paweł Solis.  

Starostwo Wołomińskie już wcześniej, po ogłoszeniu decyzji środowiskowej,  wystąpiło do władz wojewódzkich o formalne przekazanie zadania projektowania deklarując pokrycie kosztów projektu. Prawo nie dopuszcza zaprojektowania nie naszej drogi  bez przekazania takiego zadania.  We wszystkich dokumentach  droga 635 figuruje jako wojewódzka i województwo nie odżegnuje się od niej.  

W przyjętych stanowiskach  czytamy m.in. „(…) Rada Powiatu Wołomińskiego uważa budowę drogi S8 na odcinku określanym jako „Obwodnica Marek” za priorytetowe zadanie, które pozytywnie wpłynie na rozwój Powiatu Wołomińskiego (…) niezbędnym elementem realizacji (…) jest budowa węzła WOŁOMIN wraz z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej 635.

Uzasadnienie uchwał przypomina o  istotnej  roli  węzła  Wołomin łączącego wschodnią część powiatu z drogą szybkiego ruchu, ułatwiającego komunikację ze stolicą i usprawniającego  ruch lokalny. Ważnym argumentem „za” tą budową jest pozytywny jej wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez odciążenie  zatłoczonej drogi wojewódzkiej 634.  „Zatrzymany na wiele lat rozwój infrastruktury komunikacyjnej po praskiej stronie Warszawy skutkuje wyczerpaniem możliwości korzystania z dróg w sposób skuteczny i komfortowy” – czytamy „(…) tam gdzie nie sposób dojechać, nie sposób inwestować. Powiat traci możliwość przyciągania przedsiębiorców i tworzenia przyjaznych warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy”.

Uchwały zostały wprowadzone do obrad na wniosek Zarządu Powiatu i podjęte przez radnych jednogłośnie.

Nasze stanowiska trafią także do władz Wołomina. Wspólny głos naszych samorządów  – gminnego i powiatowego  – w tej dobrej i ważnej dla mieszkańców Wołomina  i powiatu sprawie będzie miał większą wagę i, mamy nadzieję, wpływ na proces podejmowania decyzji przez odpowiedzialnych za te inwestycje – Marszałka Województwa Mazowieckiego,  Sejmik Województwa Mazowieckiego i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Piotr Kaczorek
Rzecznik Prasowy Starostwa Wołomińskiego

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »