Main Menu

Umowa na budowę tunelu w Ząbkach podpisana – relacja

Facebooktwitterlinkedin

W błysku fleszy Burmistrz Ząbek Robert Perkowski podpisał 4 października umowę na budowę tunelu drogowego w Ząbkach – najbardziej oczekiwanej i największej inwestycji drogowej w Ząbkach. Ze strony wykonawcy – firmy Skanska umowę podpisał Dyrektor Zespołu Projektów SKANSKA SA Sławomir Ramski.

Podpisanie umowy, które odbyło się na Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Ząbkach przebiegało w pogodnej atmosferze, czemu sprzyjały dobre humory zebranych. Przy stole prezydialnym wraz z burmistrzem i dyrektorem firmy Skanska, zasiedli dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe SA Jan Telecki, Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe Sławomira Wierzchowska, Starosta Wołomiński Piotr Uściński oraz Zastępca Burmistrza Ząbek Artur Murawski. Sala konferencyjna tego dnia była wypełniona po brzegi. Na podpisanie, tak ważnej dla miasta umowy przybyli radni, przedsiębiorcy oraz media.

Burmistrz Robert Perkowski przywitał zebranych i powiedział, że jest to ważna  inwestycja dla Ząbek, która jak podkreślił, powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób. Przypomniał historię początków tunelu, która rozpoczęła się w 2007 r., kiedy rozważano czy lepszy dla miasta będzie wiadukt czy tunel. Zdecydowano o wyborze bardziej estetycznego i funkcjonalnego tunelu. Na podstawie tej koncepcji sporządzono studium wykonalności, a następnie złożono 3 wnioski drogowe, w tym ten na tunel. Wszystkie trzy zyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dwa pierwsze, typowo drogowe projekty zostały już zrealizowane – kontynuował burmistrz. Ten jest największy.

Łączne wydatki na jego wykonanie przekroczą znacznie to co zakładała koncepcja. W początkowej wersji całość wydatków miała się mieścić w 24 mln. zł. Niestety łącznie z kosztami wywłaszczeń i ulepszonych rozwiązań technologicznych, faktyczny koszt umowy która zostanie podpisana wynosi ok. 35 mln. zł. Z kosztami odszkodowań i dokumentacji budowlano – wykonawczej całość inwestycji będzie kosztowała ok. 40 mln. zł. Dofinansowanie niestety zostało takie same – opowiadał burmistrz. W tym miejscu burmistrz złożył serdeczne podziękowania dla wszystkich instytucji, które wsparły miasto. Podziękował staroście Piotrowi Uścińskiemu, który wraz z radą powiatu zdecydował się na dofinansowanie projektu w wysokości 2 mln zł. Podziękował również głównemu partnerowi w realizacji inwestycji całemu zarządowi PKP Polskie Linie Kolejowe, które wsparły miasto kwotą niemal 9 mln. zł. Pozwoli to na rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Burmistrz oddał głos dyrektorowi firmy SKANSKA SA Sławomirowi Ramskiemu. Dyrektor powiedział, że jest to prestiżowa realizacja dla firmy i że będą się starać aby przebiegła bardzo sprawnie. Czas realizacji inwestycji to 26 miesięcy i w tym czasie postarają się ją zrealizować. Dodał, że jest to trudna realizacja, gdyż przebudowie będą podlegać wszystkie media. Zadeklarował także, że podczas realizacji tunelu firma będzie dbać o bezpieczeństwo i środowisko oraz będzie reagować na wszelkie uwagi mieszkańców.

Następnie głos zabrał starosta. Powiedział, że obserwuje wraz z mieszkańcami Ząbek działania burmistrza Perkowskiego od dobrych kilku lat. W tym czasie burmistrzowi udało się pozyskać 60 mln z unii na inwestycje drogowe. Kiedy się wydawało, że już więcej źródeł finansowania na ten projekt nie będzie, burmistrzowi udało się przekonać PKP i starostwo do włączenia się w tę inwestycję. Dodał, że nie ma w okolicy skuteczniejszego człowieka, który by tak potrafił pozyskać tak ogromne pieniądze na inwestycje do budżetu miasta. Dodał, że to dobry przykład dla innych, że władze biorą sprawy w swoje ręce. Powiedział, że budową tego typu obiektów rzadko kiedy zajmują się gminy, gdyż jest to zadanie kolei. Jednak odcinek na którym znajdują się Ząbki, nie został objęty planem modernizacji. Powiedział, że tej inwestycji by nie było gdyby nie pomysł burmistrza połączenia dwóch stron miasta tunelem drogowym. Podziękował za tę inicjatywę i poprosił o brawa dla burmistrza, czemu zebrani dali natychmiastowy odzew gromkimi brawami.

Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK są powiedziała, że tunel będzie realizowany wspólnie z warszawskim oddziałem Centrum Realizacji Inwestycji PKP, który został wytypowany do współpracy z miastem, z racji partycypacji spółki w kosztach przy realizacji zadania. Natomiast w zakresie utrzymania Zakład Linii Kolejowych będzie jako gospodarz terenu zajmował się tym obiektem. Dodała, że cieszy się że spółka uczestniczy w tak ważnym dla miasta i spółki projekcie – zostanie zlikwidowany przejazd kolejowy, a powstanie bezkolizyjne połączenie, które ułatwi życie mieszkańcom i zwiększy bezpieczeństwo.|

Dyrektor Jan Telecki pogratulował burmistrzowi. Powiedział, że słyszał o burmistrza inicjatywie jakieś 5 lat temu i cieszy się że udało się władzom doprowadzić do przygotowania do realizacji tej inwestycji. Dodał, że ten projekt wpisuje się w strategię spółki, której jednym z istotnych elementów jest dbałość o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, co było główną przesłanką do zaangażowania się spółki w projekt. Ząbki leżą na linii kolejowej nr 21, która nie będzie podlegała modernizacji – kontynuował dyrektor. Jest to linia generująca największe potoki pasażerów w kierunku Warszawy. W związku z tym jest duża ilość tragicznych zdarzeń zarówno na strzeżonych jak i niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Zapewniał, że budowa tunelu będzie prowadzona pod warunkiem zapewnienia ciągłości działania linii kolejowej. Oznacza to, że inwestycja musi być tak realizowana, aby nie doprowadzić do przerwy w ruchu pociągów. W związku z tym liczy na dobrą współpracę z wykonawcą – firmą Skanska, z którą już miał okazję współpracować i która się wówczas sprawdziła. Dodał, że udało się umieścić w wieloletnim planie inwestycyjnym modernizację nawierzchni przystanku w Ząbkach.

Burmistrz ucieszył się ze słów dyrektora, potwierdzających rzetelność firmy Skanska jako wykonawcy. Dodał, że miastu zależy na bezpieczeństwie i ma nadzieję, że plany dotyczące bezkolizyjnych przejść w Ząbkach będą realizowane.

Burmistrz poinformował zebranych, że w poniedziałek została podpisana umowa z Centrum Realizacji Inwestycji PKP, wspierająca finansowo ząbkowską inwestycję, za co podziękował dyrektor Wierzchowskiej, wręczając kwiaty. Zastępca burmistrza Artur Murawski zaprosił zebranych na poczęstunek oraz krótki spacer po mieście. Po czym nastąpiło podpisanie umowy.

Przypomnijmy, że w ramach umowy zostanie wykonana przebudowa ciągu komunikacyjnego od drogi 634 do  drogi powiatowej – ulicy Batorego. Oznacza to, że zostanie wykonany tunel pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla, będzie przebudowana ul. Orla wraz ze skrzyżowaniem z  drogą wojewódzką – ul. ks. Skorupki, ul. Wojska Polskiego do ronda wraz z rondem i z ul. Leszyckiego oraz fragment ul. 3 Maja, a także fragment ulicy Kolejowej, której oś jezdni zostanie dostosowana do tunelu. Zostaną wybudowane jezdnie, ścieżki rowerowe, chodniki, odwodnienia – kanalizacja deszczowa. Będą także usunięte występujące kolizje z siecią gazową, wodociągową, kanalizacją sanitarną i siecią telekomunikacyjną, o czym wspominał dyrektor firmy Skanska. 

Po podpisaniu umowy i poczęstunku, zebrani udali się na spacer, którego celem była ząbkowska staja PKP. Stamtąd bez trudu można było zapoznać się z istniejącym obecnie problemem dotyczącym bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym w Ząbkach.

Iwona Potęga

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »