Main Menu

Uroczyste wydarzenie w parafii pw. Zesłania Ducha Świętego

Facebooktwitterlinkedin

W minioną niedzielę 30 września punktualnie o godz. 13.00 rozdzwoniły się dzwony na Powstańców w Ząbkach. Ich echo wypełniło okolicę a ulicami skąpanymi w słońcu ciągnęły rzesze wiernych. Spod pobliskiej kaplicy do budowanego obok kościoła przeszła procesja. W chwilę później rozpoczęła się uroczysta msza w budowanym właśnie kościele pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego, podczas której wmurowano kamień węgielny wraz z aktem erekcyjnym pod trwającą budowę świątyni.

Mszę celebrował Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Henryk Hoser, który powiedział m.in.:

“W tym kościele dochodzi kolejna wartość duchowa – jest nią symbolika kamienia węgielnego, kamieni które zostaną złożone w ścianach tego budynku i które wiążą nas z ziemią świętą poprzez tajemnice światła różańca świętego.”

W Akcie Erekcyjnym, natomiast napisano:

“Działo się to dnia 30 września Anno Domini 2012 roku w Parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach, gdy Papieżem był Benedykt XVI, Ordynariuszem Diecezji Warszawsko – Praskiej Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser, Dziekanem Dekanatu Zielonkowskiego ks. prałat Mieczysław Stefaniuk, Proboszczem Parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach ks. Sylwester Ciesielski.

Tego dnia Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Henryk Hoser pobłogosławił z mocy przysługującego Mu prawa położenie kamienia węgielnego na mającą się wznieść świątynię parafialną.

Podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w intencji dzieła budowy świątyni Jego Ekscelencja Ksiądz  Arcybiskup Henryk Hoser dokonał wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego .Świątynia stawiana była według projektu architekta mgra inż. Aleksego Dworczaka  i konstruktora mgra inż. Janusza Freja przy ofiarności parafian, wspierających darczyńców z parafii Świętej Trójcy, Miłosierdzia Bożego w Ząbkach , indywidualnych ofiarodawców oraz osobistego zaangażowani miejscowego Księdza Proboszcza.

Niech ta budowla wznoszona na cześć Boga w Trójcy Świętej Jedynego stanie się na wieki miejscem dostąpienia ogromu wszelkich łask Bożych. W obecność Arcybiskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej , duchowieństwa, władz samorządowych , zacnych darczyńców, zaproszonych gości, zgromadzonych parafian, niniejszy dowód piśmienny wyrażonego aktu, na wietrzną pamięć podpisali:

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser, Dziekan Dekanatu Zielonkowskiego ks. prałat Mieczysław Stefaniuk, Kanclerz Kurii ks. prałat Wojciech Lipka, Ekonom Diecezjalny ks. prałat Stanisław Markowski, Referent ds. budownictwa sakralnego ks. kanonik Grzegorz Kowalczyk, Ceremoniarz Diecezjalny Biskupi Ks. Arcybiskupa ks. prałat Mateusz Matuszewski, osobisty sekretarz ks. Arcybiskupa ks. kanonik Grzegorz Sławiński, Proboszcz Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła  w Warszawie ks. prałat Adam Szkóp, Dziekan Dekanatu Tłuszczańskiego ks. kanonik Władysław Trojanowski, Proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Ząbkach ks. kanonik Edward Kowara , Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach ks. kanonik Andrzej Kopczyński, Poseł na Sejm RP Jacek Sasin, Starosta Powiatu Wołomińskiego Piotr Uściski, Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski, Burmistrz Dzielnicy Warszawa Rembertów Agnieszka Kądeja, Powiatowy Inspektorat  Nadzoru Budowlanego Maria Chmielewska, Burmistrz  Jerzy Boksznajder, wykonawca robót Marian Cisielski, przedstawiciele parafii: Cecylia Niewiadomska, Piotr Biegański i proboszcz miejscowy Sylwester Ciesielski.”

Budowę kościoła rozpoczęto1 maja 2006. Planowane zakończenie inwestycji sakralnej przewidziano pod koniec przyszłego roku. Jak powiedział Papież Benedykt XVI “Kościół jest Ojczyzną wszystkich, wspólnotą grzeszników, a nie tylko ludzi doskonałych.” Po prostu Kościół jest sprawą narodu i cieszy, kiedy w niespokojnych czasach, w dużym ludzkim skupisku powstaje jeszcze jeden Dom Boży.

Joanna Wysocka

Facebooktwitterlinkedin