Main Menu

XXXII sesja Rady Miasta – 31.10.2012 r.

Facebooktwitterlinkedin

OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję XXXII. sesję Rady Miasta na dzień 31 października 2012 roku o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z X i XII sesji Rady.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok.
 5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012-2019.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty na zbycie nieruchomości gruntowej.
 9. Uchwała w sprawie w sprawie podziału miasta Ząbki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do rady Miasta Ząbki
  Plan Podziału Miasta na okręgi.
 10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 11. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 12. Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
Krzysztof Bławdziewicz

Facebooktwitterlinkedin