Main Menu

Kampania “Świadomie wybieram przyszłość”

Facebooktwitterlinkedin

Młodzież jest coraz bardziej świadoma swojej przyszłości

Kampania „Świadomie wybieram przyszłość” trwa. Przeszło 220 tysięcy uczniów z szkół ponadgimnazjalnych z całej polski jest zaangażowana w świadome podejmowanie decyzji zawodowych z pomocą kwestionariuszy dostępnych na http://www.kluczdokariery.pl/

Od września 2012 trwa ogólnopolska kampania, dzięki której młodzież dowiaduje się, jakie posiada preferencje i predyspozycje zawodowe, aby w momencie wyboru dalszej ścieżki kariery kierować się nie tylko swoimi upodobaniami, ale i zdolnościami. W szkole coraz częściej mówi się o ważności takich decyzji. O ich wpływie nie tylko na przyszłość uczniów, ale i całej gospodarki.

Dzięki uczestnictwu w kampanii uczniowie poznają, który z sześciu typów osobowości zawodowej, zaprezentowanych przez Johna Hollanda posiadają. W wyniku otrzymują informację czy są: typem realistycznym – reprezentowanym przez osoby, które lubią poprzez działanie rozwiązywać różne problemy; typem badawczym – który dąży do zrozumienia otaczającego świata, poszukuje prawdy analizując rzeczy, zjawiska, uczucia i myśli; typem artystycznym – który cechuje zamiłowanie do sztuk pięknych, muzyki, literatury, są to osoby, które lubią tworzyć nowe rzeczy, rozwijać koncepcje i pomysły;  typem społecznym – reprezentowanym przez ludzi, dla których ważny jest kontakt międzyludzki, lubią pomagać, doradzać, wyjaśniać czy opiekować się innymi; typem przedsiębiorczym – który chce mieć władzę, pieniądze, wpływać na innych, kierować, przewodzić, przekonywać innych do celów organizacyjnych lub osiągnięć ekonomicznych; typem konwencjonalnym – lubiącym zajęcia i zawody z danymi, ich porządkowaniem i strukturalizowaniem. Każdy z typów pozwala określić, w jakim stopniu konkretny zawód odpowiada danej osobie i czy nadaje się ona do środowiska pracy, w którym zawód jest wykonywany. Dzięki temu takie dopasowanie może umożliwiać pracownikowi pełną samorealizację i zgodność postrzegania samego siebie z podejmowanymi rolami zawodowymi.

„Z praktycznego punktu widzenia, często zdarza się, że u jednej osoby występują cechy charakterystyczne dla dwóch lub nawet trzech typów zaprezentowanych przez Hollanda. Powoduje to różnorodne zainteresowanie zawodami, bądź stanowiskami pracy, w obrębie jednego zawodu” – zauważa Rafał Żmuda, właściciel http://www.kluczdokariery.pl/

Kampania ma na celu wzbudzenie w uczniach zainteresowania swoją przyszłością zawodową oraz dostarczeniem im wiedzy na temat doradztwa zawodowego. Dzięki uzupełnieniu kwestionariusza obszarów i kompetencji zawodowych zwracają oni uwagę na swoje preferencje i predyspozycji.  Wynik ten powinien być dodatkowo doprecyzowany podczas spotkania z doradcą zawodowym, który innymi technikami określi kierunek rozwoju zawodowego badanej osoby.

„Kampania docelowo była zaplanowana na okres od 1 września do 31 grudnia, jednak ze względu na częste prośby nauczycieli zdecydowaliśmy się przedłużyć ją do 28 lutego 2013” – informuje Rafał Żmuda.

Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie http://www.kluczdokariery.pl/wybieram/informacje/. Można tam znaleźć również informacje, jakie szkoły w danym województwie biorą w niej udział.

Alicja Leś

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »