Main Menu

MOK w nowej siedzibie

Facebooktwitterlinkedin

Miejski Ośrodek Kultury od dawna czekał na przekazanie nowej siedziby, która obecnie mieści się w nowo otwartej trybunie przy ulicy Słowackiego 21.

Oto co oferuje MOK w najbliższym czasie:

IV Powiatowy Konkurs Poetycki “Spotkania z twórczością ks. Jana Twardowskiego”

REGULAMIN

I. Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

Współorganizatorzy:
Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego

Patronat:
Starosta Wołomiński

II. Cele

1. Przybliżenie postaci i twórczości ks. Jana Twardowskiego
2. Twórcza interpretacja wybranych utworów
3. Integracja środowisk powiatu wołomińskiego

III. Grupy wiekowe

Konkurs skierowany jest do:

• uczniów szkół podstawowych (klasy I – III)
• uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VI)
• gimnazjalistów
• licealistów

IV. Kategorie konkursu:

1. Recytacja – prezentacja jednego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego (czas do 3 min)
2. Poezja śpiewana indywidualnie lub zespołowe wykonanie wybranego utworu z akompaniamentem lub a`capella (zespół do 6 osób – instrumenty własne)

V. Przebieg konkursu:

Karty zgłoszeń uczestników, którzy wezmą udział w konkursie należy przesłać do dnia 23.11.2012 r. na adres:

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Słowackiego 10; 05-091 Ząbki
tel/fax 22 781 64 30

Konkurs składa się z dwóch etapów:

1. ELIMINACJE GMINNE w dn. 28.11.2012 r.: w Ząbkach, sala MOK przy ul. Słowackiego 21 (trybuna sportowa, I piętro)
2. FINAŁ KONKURSU – w dniu 08.12.2012 r. o godz. 10:00 w Ząbkach w Ząbkach, sala MOK przy ul. Słowackiego 21 (trybuna sportowa, I piętro)

VI. Uwaga

1. Szkoła może być reprezentowana we wszystkich kategoriach konkursu przez trzech uczestników/zespoły w każdej grupie wiekowej (w przypadku braku zgłoszeń z danej grupy wiekowej – można zwiększyć ilość uczestników w pozostałych grupach.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.

• Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.

Grupa Edukacji Artystycznej

Ruszają zajęcia dla przedszkolaków w nowej siedzibie MOK przy ul. Słowackiego 21 (budynek trybuny sportowej). Na plastykę, rytmikę, tańce, język angielski, gry i zabawy zapraszamy we wtorki i czwartki w godz. 11:00 – 14:00.

I spotkanie odbędzie się 27 listopada we wtorek o godz. 11:00

Źródło: MOK Ząbki

Facebooktwitterlinkedin