Main Menu

Obwodnica Marek: szczegóły na temat węzłów

Facebooktwitterlinkedin

Temat obwodnicy Marek nabrał zdecydowanego przyspieszenia, od kiedy z mównicy sejmowej premier Donald Tusk zapowiedział ogłoszenie przetargu na budowę tej oczekiwanej od wielu lat arterii.

W piątek 26 października w Markach odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, które miało na celu omówienie planów budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Drewnica – Radzymin, w szczegółach dotyczących miasta Marki.

Zaproponowany harmonogram prac przedstawia się następująco – w 2013 roku ma być ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg ograniczony, tzw. dwuetapowy, w 2014 r. będą realizowane przez wykonawcę prace projektowe. Sama budowa potrwa dwa lata. Jeśli nic nie pokrzyżuje tych planów, to w 2016 roku obwodnicą powinny przejechać pierwsze samochody.

– Przetarg będzie się odbywać w systemie „Projektuj i buduj”, czyli wybrany wykonawca będzie musiał przygotować projekt budowlany, uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji i wykonać całe zadanie – wyjaśniał Bartłomiej Ratyński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Koncepcja przebiegu obwodnicy

Szczegółowo projekt koncepcji programowej zaprezentował inż. Tadeusz Grotte, główny projektant Transprojektu Warszawa. Obejmuje ona odcinek rozpoczynający się od granicy Marek i Zielonki, tj. pomiędzy ulicą Marecką a Fabryczną, a kończący się na obwodnicy Radzymina.

– Cała inwestycja obejmuje odcinek od węzła Marki, który został już zaprojektowany w ramach trasy WOW, czyli wschodniej obwodnicy Warszawy, tj. od węzła Drewnica, do drogi nr 17, do Zakrętu – mówił inż. Grotte.

Według głównego projektanta, przebieg trasy jest wyjątkowo korzystny dla Marek, gdyż przebiega ona po ich obrzeżu, wzdłuż granicy miasta z Zielonką, głównie przez teren leśny, częściowo tylko wchodząc na teren miasta. Szczegółowe rozwiązania techniczne zawierać będzie projekt budowlany, sporządzony dla wykonawcy, który wygra przetarg na realizację inwestycji.

Co z wykupami działek?

Kwestię wykupu gruntów, które znalazły się w obrębie przebiegu obwodnicy, wyjaśniał Bartłomiej Ratyński, przedstawiciel GDDKiA. – Po opracowaniu projektu budowlanego wykonawca uzyskuje decyzję ZRID (Zgoda na Realizację Inwestycji Drogowej). Te prace projektowe i decyzje planujemy uzyskiwać w roku 2014. Zgodnie ze specustawą drogową, decyzja ZRID, kiedy staje się ostateczna, zatwierdza podział nieruchomości i wówczas działki przeznaczone pod budowę z mocy prawa stają się własnością Skarbu Państwa, za odszkodowaniem. Organ wydający decyzję ZRID, w tym wypadku wojewoda mazowiecki, będzie wydawał w ciągu 30 dni decyzje odszkodowawcze i nakazywał wypłatę odszkodowań. Wielkość odszkodowań zostanie ustalona przez biegłych, powołanych przez wojewodę.

Z kolei inżynier Grotte pokrótce omówił rozwiązania prac, jakie w związku z budową obwodnicy będą prowadzone w okolicy ul. Fabrycznej, Mazurskiej, Pustelnickiej i Ceglanej, dotyczące budowy zmodernizowanej jezdni oraz budowy „ciągów pieszo-rowerowych” (aż do rzeki Czarnej przed Radzyminem). Poruszona była też krótko kwestia przebiegu obwodnicy obok cmentarza w Zielonce oraz zmiany lokalizacji i liczby ekranów akustycznych. W związku ze złagodzeniem przepisów, będzie ich mniej niż zaplanowano w decyzji środowiskowej. Autor koncepcji wskazał również na konieczność uzyskania kilku odstępstw od obowiązujących przepisów, gdyż zgodnie z nimi, jak się okazało, węzły Zielonka oraz Drewnica są położone zbyt blisko siebie.

Węzły na obwodnicy

Bardziej szczegółowo zostały omówione dwa warianty budowy trasy dla węzła Zielonka – najistotniejszego punktu całego spotkania. – Wariant pierwszy zawiera rozwiązania drogowe dość ułomne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: krótkie odcinki do włączania się do ruchu, słabo rozwiązane pasy do lewoskrętu, nienajlepiej rozwiązane kwestie podłączenia łącznic z drogami lokalnymi, słaba przepustowość skrzyżowania i konieczność instalacji sygnalizacji drogowej sprawiły, że nie jest on wariantem rekomendowanym – stwierdził Tadeusz Grotte. – Wariant drugi, który spełnia wszystkie wymagania projektu, zakłada budowę ronda dwupasowego lub turbinowego (jak koło CH Arkadia w Warszawie). Wszystko doskonale oświetlone, z system odwodnienia i zbiornikami retencyjnymi, całość ogrodzona. W tym rozwiązaniu uwzględniliśmy liczne uwagi mieszkańców Zielonki i zaprojektowaliśmy system ścieżek rowerowych w dwóch kierunkach z szeregiem wysepek przed rondem, które umożliwią bezpieczny przejazd rowerzystów na drugą stronę jezdni – przekonywał inż. Grottre.

Najwięcej wątpliwości uczestników spotkania wzbudził brak sygnalizacji świetlnej, kładek bądź przejść podziemnych dla rowerzystów. Wyrazili oni obawę, czy przy tak dużym natężeniu ruchu samochodów, zaproponowane rozwiązania będą naprawdę bezpieczne. Tadeusz Grotte argumentował, że projektanci koncepcji nie spodziewają się w tym miejscu dużego ruchu rowerzystów i podkreślał, że będą oni mieli szereg innych miejsc na trasie, gdzie będą mogli bezpiecznie przedostać się na drugą stronę jezdni. Chyba jednak nie do końca przekonał zgromadzonych mieszkańców do swoich racji, bo zgłoszone uwagi zostały przyjęte do rozpatrzenia.

W drugim wariancie węzła Zielonka wprowadzono również równoległą drogę dla obsługi przyległego terenu. Poza tym, z uwagi na to, że największy ruch odbywać się będzie z Zielonki do Warszawy i z powrotem, zaproponowano tzw. „bajpasy”, czyli jezdnie, które pozwolą pojazdom na omijanie ronda i włączanie się poza nim do głównego ruchu. Te rozwiązania są wynikiem analiz uwag okolicznych mieszkańców i „kartogramów ruchu”, czyli wyników badań liczby pojazdów na godzinę przejeżdżających ten odcinek. Przewidują one w godzinach szczytowych 490 pojazdów jadących z Warszawy do Zielonki i tyle samo w odwrotnym kierunku, 700 pojazdów w kierunku na Nieporęt, a najwięcej, bo aż 2650 pojazdów na godzinę przewiduje się na drodze ekspresowej Warszawa – Białystok.

Węzeł Drewnica został omówiony bardzo krótko. – Jest węzłem łączącym dwie drogi ekspresowe: S8 i S17. To węzeł kierunkowy, autostradowy, typu Konotopa – stwierdził Bartłomiej Ratyński.

– Stanowi tylko rozplot dwóch dróg i nie ma do niego dostępu z zewnątrz. Nie służy wjazdowi i zjazdowi dla ruchu lokalnego. Jest węzłem tylko dla tranzytu. W związku z tym najlepszy dla mieszkańców Marek wjazd na obwodnicę będzie poprzez węzeł Zielonka – dodał inż. Grotte.

O węźle Drewnica powiedziano bardzo mało, gdyż została uchylona decyzja środowiskowa dla odcinka Drewnica – Zakręt i dziś trwają prace studialne nad nowym przebiegiem drogi na tym odcinku, razem z węzłem Drewnica.

Tiry pojadą obwodnicą?

Mieszkańców interesowało, czy droga ekspresowa będzie płatna. Czy aby uciec przed opłatami, tiry nie będą dalej przejeżdżały przez Marki? – Droga ekspresowa będzie objęta systemem opłat viaTOLL, zaś na dzisiejszej drodze nr 8, jeśli będzie drogą wojewódzką, to zarządca drogi może wprowadzić zakazy tonażowe – odpowiadał Bartłomiej Ratyński z GDDKiA.

Inżynier Grotte wyjaśniał także mieszkańcom, że na budowanej obwodnicy nie jest przewidziana komunikacja autobusowa, poza komunikacją dalekobieżną, oraz nie są przewidziane przystanki autobusowe z uwagi na bezpieczeństwo pasażerów.

O realizacji przyjętego harmonogramu wypowiedziała się rzeczniczka GDDKiA Małgorzata Tarnowska. – Jest bardzo duża szansa, że terminy będą dotrzymane. Dużym plusem jest to, że prowadzimy prace koncepcyjne. Na sto procent będzie można powiedzieć, że obwodnica będzie budowana, gdy zostanie ogłoszony przetarg – powiedziała.

Zakończenie prac nad koncepcją przewidziane jest do końca bieżącego roku, ale z uwagi na kolejne spotkania z mieszkańcami innych miejscowości, GDDKiA prosi o przesyłanie do 9 listopada br. wniosków z pytaniami i uwagami. Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej GDDKiA i należy je wysyłać pocztą, faksem lub mailem (w postaci skanu), na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa; fax 22 323-12-34; e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl.

– Czasu jest bardzo mało, ale powinniśmy się zmobilizować, bo to od nas zależy, jak przebiegać będzie trasa obwodnicy – mówi Janusz Werczyński, burmistrz Marek.

Sławomir Bączyński

Źródło: gazetaecho.pl
Fot. gazetaecho.pl

Facebooktwitterlinkedin