Main Menu

czwartek, 6 grudnia, 2012

 

Więźniowie budują ząbkowskie ulice

Nowych inwestycji jesteśmy spragnieni chyba wszyscy. Pomimo, iż powstało wiele nowych ulic to, w dalszym ciągu, jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. By pomimo ograniczonego budżetu, mogły powstawać nowe kawałki utwardzonych ulic, postanowiliśmy wykorzystać niekonwencjonalne metody. Do utwardzenia niektórych małych fragmentów dróg, współpracujemy z więziennictwem i korzystamy z pracy osadzonych jako budowniczych. Oczywiście dotyczy to tylko małych fragmentów ulic, nie stanowiących głównych ciągów komunikacyjnych, a których nawierzchnia jest wykonywana z kostki betonowej (używana kostka z odzysku). Nie znam innej gminy niż Ząbki, która obecnie realizowałaby taką formę budowy niektórych uliczek.Czytaj dalej


Wiadomo, kto będzie odbierał odpady na terenie Ząbek

  W dniu wczorajszym UM miasta ogłosił wyniki przetargu na usługi związane z gospodarką odpadami na terenie Miasta Ząbki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. Zakres zamówienia został podzielony na 3 zadania i obejmuje: Odbiór i wywóz selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ząbki, Odbiór i wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych oraz likwidacja dzikich wysypisk, umiejscowionych na terenie Miasta Ząbki, Odbiór i wywóz nieczystości stałych z pojemników usytuowanych na terenie Urzędu Miasta Ząbki oraz przy budynkach komunalnych faktycznie zarządzanych przez MiastoCzytaj dalej


Spotkanie z posłem Dariuszem Rosatim w Ząbkach

Ząbkowskie Koło Platformy Obywatelskiej RP z ogromną przyjemnością zaprasza Mieszkańców Ząbek na spotkanie z Parlamentarzystami w ramach akcji pod nazwą “PLAN DLA POLSKI. RODZINA, PRACA, INWESTYCJE”, które odbędzie się w Ząbkach w sali konferencyjnej publicznego przedszkola nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w dniu 11 grudnia 2012 r. o godz. 17.30. Swoją obecność zapowiedzieli już m.in.: Posłowie: Pan prof. Dariusz Rosati, Pan Zenon Durka oraz Senator RP Pani Anna Aksamit. Tomasz Kalata Przewodniczący PO RP w Ząbkach fot. rosati.pl


„Debata o bezpieczeństwie” w powiecie wołomińskim

Blisko 120 osób zgromadziło się 4 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie, podczas zorganizowanej pierwszej takiej w naszym powiecie Debacie Społecznej poświęconej poprawie bezpieczeństwa. Mieszkańcy, samorządowcy i przedstawiciele instytucji publicznych dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa publicznego w różnych dziedzinach. Wszystkie postulaty, prośby, sądy i opinie przyjęto ze zrozumieniem. Na wiele pytań, dotyczących między innymi planowanych inwestycji czy też bezpośrednich działań Policji, odpowiadał wyczerpująco Komendant Stołeczny nadinspektor Mirosław Schossler i Komendant Powiatowy w Wołominie podinspektor Dariusz Krząstek. Głos zabierali też V-ce Wojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek i StarostaCzytaj dalej