Main Menu

Budżet miasta Ząbki uchwalony

Facebooktwitterlinkedin

herbzabki

27 grudnia, na ostatniej w tym roku sesji, Rada Miasta Ząbki uchwaliła budżet miasta na 2013 r. Był on najważniejszym punktem obrad. Uchwałę budżetową zaprezentowała Skarbnik Miasta Elżbieta Żmijewska.

W przyszłorocznym budżecie dochody Ząbek wyniosą ponad 111 mln zł. Przewidziane wydatki szacuje się na ponad 110,5 mln zł., z czego na inwestycje ma być przeznaczone prawie 34 mln zł. Wpływ środków z funduszy unijnych ma wynieść 18,5 mln zł., z czego niemal całość zostanie przeznaczona na inwestycje w mieście. W budżecie znajdzie się także prawie 2 mln 750 tys. zł. od PKP Polskie Linie Kolejowe, na kontynuację rozpoczętej w tym roku budowy tunelu drogowego oraz niemal 1 mln 800 tys. od Starostwa Powiatowego w Wołominie na budowę dróg powiatowych przy budowie tunelu.

Do najważniejszych inwestycji, jakie będą realizowane w 2013 roku należą: budowa basenu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który stanowi część Centrum Turystyczno Rekreacyjno Sportowego, budowa tunelu, budowa ulic – Rómmla przy Lidlu ( współfinansowana przez LIDL ) oraz Wiosennej (współfinansowana przez ząbkowskich developerów), a także kontynuacja prac przy sporządzaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dużą część budżetu, jak zwykle pochłonie oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – aż 53% wydatków bieżących, co stanowi kwotę ponad 41 mln. złotych. Subwencja na realizację tego zadania wyniosła niespełna 18 mln zł., resztę pokryje miasto.

Po raz pierwszy w budżecie Ząbek umieszczona jest pozycja – system gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z realizacją zapisów tzw. „ustawy śmieciowej”, która będzie realizowana przez miasto od 1 lipca 2013 r i pochłonie niemal 1 mln 700 tys. zł.

Budżet Ząbek na 2013 rok, ze względu na ogrom realizowanych przez miasto inwestycji, będzie budżetem trudnym, ale będzie również na bieżąco modyfikowany i wzbogacany o nowe zadania inwestycyjne wraz z pozyskiwaniem na nie środków.

Iwona Potęga

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »