Main Menu

Marszałek Województwa Mazowieckiego informuje użytkowników baterii i akumulatorów

Facebooktwitterlinkedin

mazowsze baterie

NIE WYRZUCAJ zużytych baterii i zużytych akumulatorów do kosza z innymi odpadami komunalnymi! ZBIERAJ JE I ODDAWAJ do miejsc selektywnej zbiórki wyznaczonych m. in. w urzędach, szkołach, biurach!

Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy możesz oddać zużyte baterie i zużyte akumulatory. CZY WIESZ, ŻE ZUŻYTE BATERIE I ZUŻYTE AKUMULATORY są odpadami niebezpiecznymi – stanowią duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jak również dla środowiska! Zawierają toksyczne metale ciężkie tj.: rtęć, ołów i kadm.

KAŻDA BATERIA I KAŻDY AKUMULATOR, KTÓRA ZAWIERA:

  • powyżej 0,0005% wagowo rtęci – jest oznaczona symbolem Hg
  • powyżej 0,004% wagowo ołowiu – jest oznaczona symbolem Pb
  • powyżej 0,002% wagowo kadmu – jest oznaczona symbolem Cd

RTĘĆ (Hg) i większość jej związków jest silnie toksyczna. Gdy wniknie do środowiska wodnego tworzy związki, które przedostają się i kumulują w organizmach żywych. Może trafić do organizmu człowieka m. in. poprzez spożywanie zanieczyszczonych nią pokarmów pochodzenia morskiego. Silnie szkodliwe działanie ma także rtęć w postaci par, która wchłaniana przez układ oddechowy dostaje się do krwi. Powoduje uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz nerek, ostre zatrucie parami wywołuje zapalenie płuc i oskrzeli.

OŁÓW (Pb) – jego związki kumulują się w organizmie, przenikają do krwiobiegu i łączą się z czerwonymi krwinkami. Przedostaje się do tkanek miękkich oraz kości. Powoduje zaburzenia tworzenia krwi, nadciśnienie tętnicze, neuropatię, a także uszkodzenia mózgu.

KADM (Cd) ma działanie toksyczne powodujące m. in.: uszkodzenie nerek, anemię, osteoporozę, zaburzenia układu krążenia oraz funkcji rozrodczych. Kumuluje się przede wszystkim w nerkach i wątrobie. Długo utrzymuje się w organizmie – jego stężenie w nerkach po 15 latach od zatrucia zmniejszy się tylko o połowę.

PAMIĘTAJ, że szkodzą również występujące w bateriach i akumulatorach związki zawierające cynk, nikiel, mangan, lit, jeśli w dużych stężeniach dostaną się do środowiska i organizmu człowieka. Ten nieobojętny wpływ baterii i akumulatorów na środowisko to główny powód konieczności selektywnego zbierania i oddawania do unieszkodliwienia. Postępowanie każdego z nas ma wpływ na jakość środowiska!

Akcja informacyjna realizowana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach publicznych kampanii edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Informacja prasowa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Opłat Środowiskowych

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »