Main Menu

Wiadomo, kto będzie odbierał odpady na terenie Ząbek

Facebooktwitterlinkedin

 

W dniu wczorajszym UM miasta ogłosił wyniki przetargu na usługi związane z gospodarką odpadami na terenie Miasta Ząbki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

Zakres zamówienia został podzielony na 3 zadania i obejmuje:

  1. Odbiór i wywóz selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ząbki,
  2. Odbiór i wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych oraz likwidacja dzikich wysypisk, umiejscowionych na terenie Miasta Ząbki,
  3. Odbiór i wywóz nieczystości stałych z pojemników usytuowanych na terenie Urzędu Miasta Ząbki oraz przy budynkach komunalnych faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki.

Najważniejszym kryterium wyboru, była najniższa cena. Najkorzystniejszą pod tym względem ofertę, przedstawiła firma KOBE z siedzibą w Duczkach, która ostatecznie wygrała przetarg.

Skrócony okres trwania usługi wymuszony jest wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 r. tzw. “Ustawy śmieciowej”.

Na podstawie: BIP UM Ząbki
Fot. P.Strzałkowski

 

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »