Main Menu

XXXV sesja Rady Miasta – 17.12.2012 r.

Facebooktwitterlinkedin

Uprzejmie zawiadamiam, iż działając zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Miasta Ząbki, zwołuję XXXV. sesję Rady Miasta na dzień 17 grudnia 2012 roku o godz. 8:30 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku sesji.
  3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok.
  4. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012-2019.
  5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.
  6. Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Ząbki na lata 2013-2017.
  7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
  8. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
  9. Zamknięcie sesji.

Krzysztof Bławdziewicz
Przewodniczący Rady Miasta Ząbki

Źródło: BIP UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin