Main Menu

Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Wołomińskiego od 25 lutego – Ząbki od 8 kwietnia

Facebooktwitterlinkedin

wojsko

Informujemy, że – zgodnie z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 33 z dnia 22 stycznia 2013 r. – kwalifikacja wojskowa w roku 2013 na terenie Powiatu Wołomińskiego odbywać się będzie w okresie od 25 lutego do 26 kwietnia 2013 r.

O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie. Jej siedzibą jest budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 (parter budynku WEJŚCIE C od strony Urzędu Miasta), telefon 787-43-01 lub 03 wew. 136, Komisja rozpoczyna pracę od godz. 830.

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WEDŁUG GMIN

LP

NAZWA GMINY

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

LICZBA DNI

1

Tłuszcz

25.02. – 01.03.2013

5

2

Wołomin

04.03. – 13.03.2013

8

3

Klembów

14.03. – 15.03.2013

2

4

Marki

18.03. – 22.03.2013

5

5

Radzymin

25.03. – 02.04.2013

5

6

Zielonka

03.04. – 05.04.2013

3

7

Ząbki

08.04. – 11.04.2013

4

8

Kobyłka

12.04. – 17.04.2013

4

9

Jadów

18.04. – 19.04.2013

2

10

Dąbrówka

22.04. – 23.04.2013

2

11

Poświętne

24.04. – 25.04.2013

2

12

Strachówka

25.04.2013

1

kobiety i dzień dodatkowy

26.04.2013

1

W trakcie kwalifikacji wojskowej przewiduje się przerwę w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniu 29 marca 2013 r.(piątek).

Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny ZGŁASZAĆ SIĘ DO REJESTRACJI od 8.00, nie później niż do godziny 10.00.

WYMAGANA DOKUMENTACJA

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, na potrzeby ewidencji wojskowej dostarcza:

 • dowód osobisty [lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania – potwierdzenie można uzyskać w urzędzie miasta (gminy) właściwym dla miejsca zamieszkania],
 • aktualną fotografię [o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy],
 • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe:
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki [podpisane przez rektora, dziekana, dyrektora, wicedyrektora],
 • prawo jazdy [o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada],
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Powiatowej Komisji Lekarskiej przedstawia [o ile posiada]:

 • dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia [aktualne z ostatnich 12 miesięcy].

Osoba zgłaszająca się do komisji lekarskiej kolejny raz przedstawia:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (np. paszport + potwierdzenie zameldowania),
 • wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa).

Powiatowej Komisji Lekarskiej:

 • dokumenty lekarskie dot. zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniej kwalifikacji wojskowej.

Piotr Kaczorek
Rzecznik Prasowy Starostwa Wołomińskiego

Facebooktwitterlinkedin