Main Menu

Walne Zgromadzenie Koła PZW nr61 Ząbki 17.02.2013 r.

Facebooktwitterlinkedin

pzw-zabki

Zarząd Koła 61 Ząbki Polskiego Związku Wędkarskiego zaprasza wszystkich wędkarzy na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze koła, które odbędzie się na stadionie miejskim w sali miejskiego ośrodka kultury przy ul.Słowackiego 21.

W dniu 17.02.2013 r. o godz. 16:00 (w pierwszym terminie), o godz. 16:15 (w drugim terminie) odbędzie się na Stadionie Miejskim w sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Słowackiego 21.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Koła
  a) Zarządu,
  b) Komisji Rewizyjnej,
  c) Sądu Koleżeńskiego.
 2. Omówienie i przyjęcie planu pracy i działalności oraz preliminarza budżetowego Koła na rok 2013,
 3. Dyskusja,
 4. Przyjęcie uchwał i wniosków,
 5. Wybory: Prezesa, Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Podając powyższe do wiadomości, Zarząd prosi członków oraz sympatyków PZW o wzięcie udziału w zgromadzeniu.

Zarząd Koła

Żródło:kolowedkarskie.pl

Facebooktwitterlinkedin