Main Menu

czwartek, 7 lutego, 2013

 

“Niedziela z mamą, niedziela z tatą” w Markach


Czystość miasta zależy też od nas!

Komendant Straży Miejskiej przypomina o obowiązku właścicieli zwierząt domowych do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne, ponadto osoba wyprowadzająca zwierzęta domowe na teren publiczny ma obowiązek posiadania przy sobie torby przeznaczonej na odchody pozostawione przez zwierzę. Podstawa prawna Art. 10 ust. 2 A Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z § 27 Uchwały Nr III / 22 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010Czytaj dalej


Kolejne spotkanie ZKF już 10 lutego