Main Menu

wtorek, 19 marca, 2013

 

II Ogólnopolska Konferencja „Polska dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny w miastach i gminach”

Organizatorami konferencji było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  Forum Samorządowe na rzecz Dużych Rodzin oraz Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Starosta Piotr Uściński przedstawił  stanowisko Forum Samorządowego w sprawie ustawy śmieciowej. Ta ważna konferencja odbyła się 18 marca br.  w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej. – Dziękuję za możliwość spotkania z twórcami polityki prorodzinnej w gminach i powiatach – powiedział, otwierając konferencję, minister Władysław Kosiniak-Kamysz. – Wierzę, że ta konferencja zaowocuje rekomendacjami dla samorządów zainteresowanych wprowadzeniem Karty, będzie zachętą dla niezdecydowanych, stworzy listę dobrych praktykCzytaj dalej


Wyjątkowa konferencja z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej

W dniu 11 marca 2013 roku w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce odbyła się konferencja „Rola dyrektora placówki oświatowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i nowe zagrożenia” zorganizowana przez Przedszkole „Bezpieczny Przedszkolak”. Pani Marzenna Mazurek – dyrektor zarządzający oddziałami Przedszkola „Bezpieczny Przedszkolak” uroczyście powitała licznie przybyłych gości. Podkreśliła, iż konferencja odbyła się dzięki wsparciu Starosty Powiatu Wołomińskiego Piotra Uścińskiego, Pana Burmistrza Miasta Ząbki Roberta Perkowskiego, Burmistrza Miasta Zielonka Grzegorza Dudzika oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Jako głównego prelegenta, a zarazem gościa honorowego najpierw powitano sędzię Annę Marię Wesołowską. Następnie wyżejCzytaj dalej


Konkurs Konsumencki rozstrzygnięty

Marta Patoka z Zespołu  Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołomin zwyciężyła  w V Konkursie Konsumenckim  organizowanym z okazji Światowego Dnia Konsumenta. Na  temat „ Zanim wyjedziesz… czyli, co warto wiedzieć planując wakacje” nadesłano 46 prac z ponadgimnazjalnych szkół powiatowych. – Zawartość merytoryczna złożonych prac pozwala na śmiałe stwierdzenie, że aktywnie i świadomie uczestniczycie w obrocie konsumenckim. Wasza znajomość  praw i obowiązków oraz umiejętność praktycznego ich użycia zasługuje na podziw i uznanie – powiedziała Iwona Truszkowska,  Powiatowy Rzecznik Konsumentów  –  Tak wczesna aktywizacja w świadome życie konsumenckie dobrze wróży naCzytaj dalej


Kampania “Nie daj się złowić na wnuczka”

Koleje Mazowieckie włączyły się jako partner w organizowaną przez Komendę Stołeczną Policji i Związek Banków Polskich kampanię społeczną “Nie daj się złowić na wnuczka”. Partnerem akcji są także Miejskie Zakłady Autobusowe. Cel akcji to ograniczenie przestępstw skierowanych przeciwko osobom starszym. Spółka Koleje Mazowieckie co roku włącza się w działania KSP skupione wokół poprawy bezpieczeństwa. Kolejna odsłona kampanii “Nie daj się złowić na wnuczka” to kontynuacja akcji organizowanej od stycznia 2011 roku. Tegorocznej akcji przyświeca podobna idea – jest nią przestrzeganie starszych osób przed przestępcami podszywającymi się pod krewnych i próbującymi wyłudzićCzytaj dalej