Main Menu

II Ogólnopolska Konferencja „Polska dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny w miastach i gminach”

Facebooktwitterlinkedin

konferencja

Organizatorami konferencji było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  Forum Samorządowe na rzecz Dużych Rodzin oraz Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Starosta Piotr Uściński przedstawił  stanowisko Forum Samorządowego w sprawie ustawy śmieciowej.

Ta ważna konferencja odbyła się 18 marca br.  w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej.

– Dziękuję za możliwość spotkania z twórcami polityki prorodzinnej w gminach i powiatach – powiedział, otwierając konferencję, minister Władysław Kosiniak-Kamysz. – Wierzę, że ta konferencja zaowocuje rekomendacjami dla samorządów zainteresowanych wprowadzeniem Karty, będzie zachętą dla niezdecydowanych, stworzy listę dobrych praktyk i poradnik dla tych, którzy zechcą w ten sposób kształtować politykę rodzinną. Kolejnym krokiem powinna być propozycja stworzenia ogólnopolskiej karty rodzin wielodzietnych.

List do uczestników konferencji od Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP, odczytała podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka.

Praktykę wprowadzenia Karty przedstawił Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. Zdaniem burmistrza inwestycja w Kartę w znacznym stopniu zwraca się w postaci zysków ze zwiększonego dochodu np. w kinie czy na pływalni i  jest oprócz tego atutem dla chcących się osiedlić w mieście rodzin z dziećmi.

O zmianę polityki rodzinnej państwa apelował wiceprezes Związku Dużych Rodzin “3 Plus” dr Konstanty Radziwiłł. W jego opinii rodziny wielodzietne są dyskryminowane w polityce podatkowej, systemie emerytalnym, pomocy socjalnej i w wielu pozostałych aktach legislacyjnych.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia dra Stanisława Kluzy „Rola samorządu terytorialnego w prowadzeniu lokalnych polityk rodzinnych” .

W tej części konferencji znalazło się miejsce dla stanowiska Forum Samorządowego na rzecz Dużych Rodzin w sprawie ustawy śmieciowej, które przedstawił  Piotr Uściński, starosta wołomiński. 

Propozycje tej rekomendacji to: naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego; naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  uzależnione od liczby mieszkańców nieruchomości z uwzględnieniem prorodzinnych  założeń konstruowania tej opłaty: a) w rodzinie posiadającej dzieci opłata jest pobierana tylko od pełnoletnich członków rodziny albo  b) w rodzinie posiadającej dzieci opłata jest pobierana w pełnej wysokości od pełnoletnich członków rodziny, a od pozostałych członków rodziny opłata jest proporcjonalnie pomniejszana, np. przy jednym dziecku o 50% za to dziecko, przy dwójce dzieci o 75% za każde dziecko, a przy trójce i więcej dzieci opłata za te dzieci nie jest naliczana.

W  „Forum”  obecnie działają przedstawiciele samorządów  Gdańska, Lublina, Ostrołęki, Siedlec, Sochaczewa, Torunia, Tychów,  Wrocławia,  Żabiej Woli i jak dotychczas jedynego w powiatu w tym gronie  – wołomińskiego. 

– To znakomita okazja dla promowania postaw i całych programów prorodzinnych. Będziemy razem działać i lobbować w zakresie polityki prorodzinnej u decydentów, w parlamencie, wymieniać doświadczenia i wprowadzać nowe pomysły” – mówił tuż po zawiązaniu tego forum starosta Piotr Uściński.

W ub. r. Starostwo przyjęło do realizacji powiatowy program “TAK rodzina pl”. Głównym celem polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim jest tworzenie warunków do dbania o dobro, trwałość i wszechstronny rozwój rodziny, a także promowanie modelu rodziny z dziećmi i kształtowanie pozytywnego jej wizerunku. Opracowaliśmy już projekt Powiatowej Karty Rodziny. Każda gmina i każde miasto powiatu może przystąpić do programu. Karta przełoży się to konkretne korzyści dla rodzin wielodzietnych. Powiat Wołomiński będzie udzielał gminom specjalnych finansowych dotacji na wprowadzenie przez nie systemu zniżek i ulg. Pieniądze na ten cel w budżecie powiatu zarezerwowano.

Drugą część konferencji poświęcono warsztatom dla przedstawicieli metropolii i dużych aglomeracji, województw, dużych i małych miast oraz wsi. Dyskutowano także nad najlepszymi praktykami oraz napotykanymi problemami w trakcie wprowadzania Karty oraz nad ideą wprowadzenia Karty Ogólnopolskiej.

Warsztaty dla powiatów prowadził Starosta Wołomiński, który przedstawił zasady funkcjonowania Powiatowej Karty Rodziny i zachęcił do wprowadzenia kart, następnie trwała żywa dyskusja. Uczestniczyło w nich 15 osób. Uczestnicy o naszej karcie:

-Wicestarosta  Skarżyński Waldemar Mazur: „Pomysł mi się bardzo podoba. To co robi Starosta Wołomiński to filantropia w stosunku do gmin”.

– Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk: „Jednego nie żałuję, że tu dzisiaj przyjechałem. Będziemy szukać rozwiązań takich, jak w Powiecie Wołomińskim”.

– Podsekretarz stanu w Ministerstwie pracy i polityki społecznej, Elżbieta Seredyn: „Bardzo podoba mi się inicjatywa Starosty (Piotra Uścińskiego), który mówił o integrowaniu samorządów”

– Stanisław Kluza „Odwróćmy pytanie: czy państwo stać na prowadzenie polityki prorodzinnej? – czy stać nas na nieprowadzenie polityki prorodzinnej?”

Piotr Kaczorek
Rzecznik Prasowy Starostwa Wołomińskiego

Facebooktwitterlinkedin