Main Menu

Konkurs dla absolwentów przedszkola „Zielony Dinek”

Facebooktwitterlinkedin

przedszkole publiczne

Z okazji 45 lecia Przedszkola Publicznego nr 1 „Zielony Dinek” organizowany jest konkurs literacki dla absolwentów przedszkola tych młodszych i starszych. Konkurs ma tytuł „Moje wspomnienia z przedszkola”.

45-LAT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1
ZIELONY DINEK
KONKURS DLA ABSOLWENTÓW PRZEDSZKOLA

Publiczne Przedszkole nr 1 ZIELONY DINEK w Ząbkach zaprasza młodszych i starszych absolwentów do udziału w konkursie literackim    „Moje wspomnienia z przedszkola”

CELE KONKURSU:

 • odwołanie się do przeżyć i wspomnień absolwentów
 • prezentacja własnych umiejętności
 • pobudzanie aktywności różnych grup wiekowych

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla absolwentów przedszkola.
 2. Forma literacka dowolna (opowiadanie, kartka z pamiętnika, fraszka) napisana na stronie formatu A-4 nie mniej niż połowa i nie więcej niż jedna strona czcionką 12.
 3. Pracę należy dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej  do sekretariatu przedszkola na adres:
  Publiczne Przedszkole nr 1
  ul. Wyspiańskiego 22
  05-091 Ząbki
  e-mailem pp1@zabki.pl
 4. Praca opatrzona imieniem, nazwiskiem bądź pseudonimem autora z podaniem roku uczęszczania do przedszkola.
 5. Termin nadsyłania prac do 26. 04. 2013r.
 6. Ocena prac przez jury powołane przez organizatora konkursu.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu  odbędzie się 17.05.2013r. podczas obchodów45-lecia. Wszystkie prace zostaną nagrodzone.
 8. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu przez organizatora.
 9. Nagrodzone prace opatrzone nazwiskiem lub pseudonimem autora zostaną opublikowane na łamach prasy lokalnej i stronie internetowej przedszkola.
 10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wspomnień.

W przypadku pytań i uwag prosimy o kontakt: tel. 22)781-61- 96 lub e- mail pp1@zabki.pl

Źródło: UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)