Main Menu

Marszałek Adam Struzik w Ząbkach

Facebooktwitterlinkedin

 

spotkanie1

Jaka jest rola Samorządu Województwa Mazowieckiego? Po co wybieramy radnych? Na czym polega praca marszałka? I dlaczego warto angażować się w rozwój społeczności lokalnych? To tylko niektóre tematy poruszone podczas spotkania marszałka Adam Struzik z młodzieżą w Ząbkach.

Uczniowie ząbkowskich placówek edukacyjnych uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące działania samorządu. Mieli okazję poznać tajniki pracy zarządu województwa i przekonać się, jak duży wpływ na rozwój całego regionu ma aktywna postawa lokalnych społeczności.

Marszałek Adam Struzik opowiedział o najważniejszych inwestycjach realizowanych na Mazowszu. Z zainteresowaniem słuchaczy spotkały się zwłaszcza projekty bezpośrednio dotyczące ludzi młodych, m.in. „Orliki” dające młodzieży wygodną przestrzeń rekreacyjną i umożliwiające rozwijanie zainteresowań sportowych.

Dyskutowano także o korzyściach związanych z członkostwem Polski w UE. Jak podkreślił marszałek, programy unijne to duża szansa na utrzymanie dynamicznego postępu gospodarczego Mazowsza. Zewnętrzne fundusze, obok inwestycji infrastrukturalnych, pozwalają także efektywnie inwestować w kapitał ludzki, dlatego warto sięgać po europejskie środki. Mazowszanie mają olbrzymi potencjał i są silną konkurencją na krajowych zagranicznych rynkach pracy – przekonywał marszałek, zachęcając młodzież do rozwijania pasji i aktywnej postawy społecznej.

Podczas wizyty w Ząbkach omówiono także sytuację lokalową placówek edukacyjnych. Marszałek zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji rady miasta Ząbki ds. rozbudowy bazy oświatowej. Podkreślono, że do najpilniejszych potrzeb należą obecnie zwiększenie powierzchni Szkoły Podstawowej nr 3, budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 oraz rozbudowa Gimnazjum Publicznego nr 1. Marszałek poparł inicjatywę modernizacji i rozbudowy istniejących placówek. Jak ustalono, o środki na realizację przedsięwzięć można aplikować w ramach RPO WM 2007-2013 (Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”).

Informacja prasowa: UM Ząbki
Foto.: Jacek Pływaczewski

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »