Main Menu

O ustawie śmieciowej i przejazdach w Zielonce

Facebooktwitterlinkedin

spo2

Około 250 mieszkańców Zielonki wzięło udział w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących wprowadzania “ustawy śmieciowej” i planowanych przez Kolej przejazdów drogowych po modernizacji linii E75.

Pierwszym poruszonym tematem była “ustawa śmieciowa”. Burmistrz Grzegorz Dudzik przedstawił kompendium wiedzy na temat zasad odbioru odpadów, które obowiązywać będą po 1 lipca 2013 r., gdy gmina przejmie obowiązki odbioru odpadów od mieszkańców. Padło wiele ważnych pytań, na które starano się przedstawić wyczerpujące odpowiedzi.

Nie mniej zainteresowania wzbudził temat planowanych rozwiązań w infrastrukturze kolejowej na terenie Zielonki. Mieszkańcy dowiedzieli się gdzie dokładnie planowane są przejazdy drogowe przez tory, jak wyglądać ma stacja kolejowa po remoncie i gdzie znajdą się wejścia na perony.

Jeśli chodzi o same przejazdy w torach, to wątpliwości nie wzbudziła jedynie potrzeba wykonania przejazdu w ul. Kolejowej. Zebrani dowiedzieli się jak wyglądać ma przejście dla pieszych w tunelu oraz w jakich miejscach zaczynać się będzie i kończyć tunel (tj. za ulicą Kopernika, a po drugiej stronie torów tuż przed ulicą Piastowską).

Odnośnie pozostałych planowanych przejazdów zdania mieszkańców były podzielone. Największe protesty wzbudziły plany wykonania przejazdu drogowego w ulicy Przemysłowej. Swoje niezadowolenie z tego pomysłu przedstawiali głównie sami mieszkańcy tegoż osiedla. Mniej emocji wywołał pomysł wykonania tunelu w okolicach ulic: Inżynierska-Leśna.

Mieszkańcy ulicy Bankowej również wyrażali swoje obawy związane z powstaniem przejazdu w tej ulicy. Co prawda miałby to być przejazd w poziomie torów, ale wg mieszkańców zwiększyłoby to ruch w całej Zielonce Bankowej, która już teraz nie może doczekać się wyremontowania drogi 631 do dwóch pasów, w czym widać szanse zakończenia ruchu tranzytowego po ulicach tej dzielnicy. Wnioskowano, aby w tym konkretnym przypadku, powstanie przejazdu ograniczyć do udostępnienia go tylko dla pojazdów uprzywilejowanych, przynajmniej do czasu oddania nowej drogi 631 i trasy S8, która powinna znacznie zabrać ruch samochodowy z kierunku Kobyłki i Wołomina.

– Państwa opinie są dla mnie potwierdzeniem tezy, że w mieście już ukształtowanym urbanistycznie, jest niezwykle trudno wybudować nowy przejazd kolejowy – podsumowywał burmistrz Dudzik. Przypomniał jednocześnie, że inwestorem i właścicielem terenów, na których trwała będzie inwestycja jest spółka PKP PLK, a miasto ma wyłącznie rolę opiniotwórczą i doradczą dla inwestora. PKP PLK zapowiedziało zresztą specjalne spotkania dla mieszkańców.

Podczas spotkania padło wiele wniosków, opinii i pomysłów, czasami bardzo nowatorskich, takich jak propozycja połączenia ulic Słowackiego i Leśnej wiaduktem. Zebrane uwagi zostaną teraz przedstawione inwestorowi – PKP PLK. Rozmowy z Koleją dotyczące modernizacji prowadzi Zespół ds. modernizacji Kolei powołany przez burmistrza, w skład którego wchodzą radni i urzędnicy.

Mieszkańcy przedstawiali także swoje pomysły dotyczące modernizacji takie jak:

– przeprowadzenie przejazdu wzdłuż torów bocznicy kolejowej tak, aby nie wpuszczać ruchu ulicznego w sam środek os. Wolności

– przedłużenie ul. Kroczaka w stronę Kobyłki i „przerzucenie” drogi za Gliniankami

– zaprojektowanie przejazdu w ul. Przemysłowej górą – estakadami, wiaduktem itp.

– ograniczenie tego przejazdu do ruchu pieszo-rowerowego

– przedłużenie ul. Inżynierskiej, pod torami do ul. Staszica lub Leśnej, a dalej do drogi 634

– przeprowadzenie ruchu z ul. Dziennikarskiej przecinając linię kolejową E75 do ul. Parkowej, a od ul. Parkowej do Lipowej.

Obecnie trwają prace projektowe na bieżąco uzgadniane z przedstawicielami miasta. Prace w terenie mają zacząć się w przyszłym roku. Dotyczy to modernizacji torów oraz trzech przejazdów drogowych (Kolejowa, Bankowa, Wyszyńskiego), dwóch pieszo-rowerowych (Łukasińskiego i przy rzece). Dodatkowe ewentualne przejazdy lub przejścia (Przemysłowa, Inżynierska) pozostawać będą w najbliższych latach w fazie projektowej do ewentualnego wykonania w latach przyszłych.

Informacja prasowa: UM Zielonka
Foto.: UM Zielonka

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)