Main Menu

Spotkanie z generałem Pawłem Nasiłowskim

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

general

W Polsce jest tylko kilku generałów służby więziennej. Z jednym z nich Dyrektorem Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej i Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości do Wdrożenia Dozoru Elektronicznego generałem bryg. Pawłem Nasiłowskim mieliśmy zaszczyt spotkać się. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Ząbek Robert Perkowski oraz organizator spotkania Andrzej Lek.

Panie Generale , system dozoru elektronicznego sprawdził się i są duże oszczędności.

Gen. Paweł Nasiłowski – Tak sprawdził się w 100 procentach i obejmuje już ponad 16 tysięcy osób osadzonych . Koszt miesięcznego wykonywania kary w tym systemie to tylko nieco ponad 500 złotych i jest pięciokrotnie tańszy od normalnego odbywania kary przez osadzonego. Spełniliśmy najbardziej wymagające rozwiązania w Europie. System dozoru elektronicznego od 1 stycznia 2012 roku objął teren całej Polski. W Polsce funkcjonuje od 7 września 2007 roku.

Jedynym sądem który wydaje postanowienia do odbycia tej kary jest sąd penitencjarny. który wyznacza obowiązki skazanego w trakcie wykonywania kary w dozorze elektronicznym .W aktualnej wersji i stanie prawnym system dozoru elektronicznego obejmuje tych którzy są ukarani karą od miesiąca do jednego roku pozbawienia wolności. Odbywanie kary w dozorze elektronicznym jest karą najbardziej zindywidualizowaną.Z systemu dozoru elektronicznego nie mogą korzystać multirecydywiści .Mówi o tym 64 paragraf 2 określający ten rodzaj recydywistów.

Osadzony odbywający karę w dozorze elektronicznym musi mieć dwa urządzenia.Jedno jest wielkości plastikowego zegarka które jest mocowane na stałe na czas odbywania kary. Jest to nadajnik .Urządzenie to może być montowane na przegubach skazanego /ale jest to bardzo rzadki montaż /lub najczęściej na stawie skokowym prawej lub lewej nogi.Przytwierdzone jest specjalnym urządzeniem.

Najcięższym przekroczeniem warunków wykonywania kary jest przecięcie , zniszczenie nadajnika i jest to traktowane jako ucieczka z więzienie. Nadajnik współpracuje z urządzeniem /podobnym do telefonu / stacjonarnym zamontowanym w miejscu zamieszkania skazanego.Jest to komunikator który automatycznie i techniczne kontroluje skazanego.

Informacja prasowa: UM Ząbki

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin


« (Poprzednia wiadomość)