Main Menu

TIR-y rozjeżdżają Marki. Będzie zakaz wyprzedzania?

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

64043_b

Pojawiały się różne pomysły, by choć trochę poprawić sytuację mieszkańców Marek, ale i kierowców, którzy przejeżdżają tranzytem przez to miasto. Przypomnijmy – z inicjatywy radnych powiatu Sylwii Matusiak z Marek oraz Marty Rajchert z Radzymina, rada powiatu zwróciła się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z apelem o wprowadzenie w określonych godzinach ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton. Z uwagi na to, że droga krajowa S8, której częścią jest al. Piłsudskiego w Markach, stanowi ciąg międzynarodowy i musi być ogólnodostępna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wyraziła zgody na wprowadzenie takiego ograniczenia.

Rzeczniczka GDDKiA Małgorzata Tarnowska informowała w ubiegłym roku: – Oddział w Warszawie przeanalizuje możliwość wprowadzenia oznakowania mówiącego o zakazie wyprzedzania przez samochody ciężarowe, co spowoduje upłynnienie ruchu poprzez wyeliminowanie blokowania dwóch pasów ruchu przez TIR-y.

Rozwiązanie coraz bliżej

Urząd miasta Marki złożył już formalny wniosek w tej sprawie – mówi Piotr Matusiak, naczelnik wydziału spraw społecznych. – Otrzymaliśmy z GDDKiA pisemną odpowiedź, że trwa właśnie faza projektowa i konsultacyjna.

Ze strony Generalnej Dyrekcji jest pełna wola utworzenia tego zakazu, zwłaszcza że natężenie ruchu wciąż jest bardzo duże. Poza Jankami, Marki są najbardziej obciążonym miejscem na Mazowszu, jeśli chodzi o tranzyt.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdza, że został już opracowany projekt koncepcyjny stałej organizacji ruchu, wprowadzający zakaz wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych jadących przez Marki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z Legionową.

Obecnie projekt czeka na uzyskanie niezbędnych opinii, w tym Komendy Stołecznej Policji – mówi Małgorzata Tarnowska.

Myślę, że nie będzie problemu z wprowadzeniem tych zmian – wyjaśnia asp. Robert Opas z KSP.

Piotr Matusiak jest świadom, że rozwiązanie to jest może półśrodkiem, ale ułatwiającym znacząco komunikację na obszarze Marek. – Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli Generalna Dyrekcja jak najszybciej wprowadzi to nowe oznakowanie, które spowoduje, że samochody ciężarowe będą się poruszały prawym skrajem jezdni – mówi Matusiak.

Sławomir Bączyński

Źródło: gazetaecho.pl
Fot.:
gazetaecho.pl

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin


(Następne wiadomości) »