Main Menu

Ząbkowskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej za nami

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

konkursstraz

13 marca br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach odbyły się eliminacje do ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. Ponieważ w naszym mieście nie ma żadnego liceum w eliminacjach gminnych udział wzięło dwadzieścia pięć osób – uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Jury w składzie:

– Robert Perkowski – burmistrz miasta Ząbki – przewodniczący

– Joanna Wysocka – Biuro Promocji UM Ząbki – sekretarz

– Edward Betlejewski – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach

– Ewa Wiśniewska – kierownik Referatu Oświaty i Polityki Społecznej UM Ząbki

– Krzysztof Krajewski – inspektor ds. Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych UM Ząbki

dzięki przeprowadzonym pisemnym eliminacjom wyłoniło dwóch zwycięzców , którzy reprezentować będą Ząbki w rozgrywkach powiatowych.

Laureatem w kategorii szkół podstawowych został Bartłomiej Kęsik uczeń 4 klasy Szkoły Podstawowej nr 1, którego do konkursu przygotowała pani Mariola Strzedzińska nauczycielka plastyki i techniki. W kategorii szkół gimnazjalnych najlepszy okazał się Krzysztof Kłos uczeń III klasy Gimnazjum nr 2, który przygotowywał się pod okiem pani Alicji Węgierskiej – Jonasz nauczycielki od edukacji dla bezpieczeństwa.

Krzysztof Kłos w swojej grupie wiekowej był bezkonkurencyjny, natomiast w kategorii szkół podstawowych, aby wyłonić zwycięzcę przeprowadzona została dogrywka ponieważ czterech uczniów miało identyczną punktację. Po trzech rundach dogrywki wyłoniony został laureat eliminacji ząbkowskich – Bartłomiej Kęsik.

Turniej Wiedzy Pożarniczej to popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Znajomość tych zagadnień jest bardzo cenna szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Rozeznanie w przepisach przeciwpożarowych, zasadach postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętnościach posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedza na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji straży pożarnej pozostaje na zawsze często ratując dar najcenniejszy jakim jest życie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w eliminacjach gminnych, a laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na szczeblu powiatowym a potem ogólnopolskim. Niejednokrotnie ząbkowska młodzież udowodniła nam, że po prostu nie ma sobie równych.

J.W.

Informacja prasowa: UM Ząbki
Foto.: UM Ząbki

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin


(Następne wiadomości) »