Main Menu

Zaproszenie dla Ząbkowskich Przedsiębiorców na Cykl Bezpłatnych Szkoleń

Facebooktwitterlinkedin

urzad

Burmistrz Miasta Ząbki wraz z Kancelarią Adwokacką Adwokat Rafał Krajewski oraz Kancelarią Adwokacką Adwokat Magdalena Amerek mają zaszczyt zaprosić Ząbkowskich Przedsiębiorców na bezpłatne szkolenia, które odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki:

1. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.
Szkolenie przedstawia podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w formie osoby fizycznej, spółki osobowej (jawna, partnerska, komandytowa), spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna). Ponadto omawia sposób powstawania tych podmiotów, podstawowe różnice między nimi, w tym w zakresie odpowiedzialności majątkowej wspólników.

Termin 19/03/2013 godz. 16.30

2. Jak prawidłowo formułować umowy handlowe pomiędzy kontrahentami?
Podstawowe zasady formułowania umów handlowych: O czym należy pamiętać? Jak prawidłowo określić zasady reprezentacji stron? Precyzyjny przedmiot umowy i zasady wynagrodzenia. Zabezpieczenie umów i odpowiedzialność umowna. Właściwe prawo, sąd, w tym zapisy na sąd polubowny.

Termin 23/04/2013 godz. 16.30

3. Przedsiębiorca sam w sądzie. O czym powinien pamiętać?
Szkolenie przedstawia podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy przed sądem w szczególności zakresie dochodzenia roszczeń od kontrahentów, w tym zasady postępowania cywilnego, tryby postępowania cywilnego, rygory formalne przy formułowaniu i wnoszeniu pism procesowych, zgłaszanie dowodów, odwoływanie się od orzeczeń.

Termin 21/05/2013 godz. 16.30

4. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
Szkolenie przedstawia zasady odpowiedzialności członków zarządu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do przepisów prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, prawa karnego, w tym odpowiedzialność wobec spółki i jej wierzycieli. Dodatkowo przedstawione zostaną ustawowe obowiązki członków zarządu.

Termin 18/06/2013 godz. 16.30

Źródło: UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin