Main Menu

Ambasadorowie Życia i Rodziny

Facebooktwitterlinkedin

00314_photo

Abp Henryk Hoser, prezenter telewizyjny Krzysztof Ziemiec oraz Starosta Piotr Uściński – Ambasadorami Życia i Rodziny. Nagrody przyznano po raz pierwszy i wręczono podczas odbywającego się w Warszawie Kongresu Polskiej Rodziny.

„Rodzina receptą na kryzys” – pod tym hasłem odbył się w Warszawie w sobotę Kongres Polskiej Rodziny. Rodzina w aspekcie cywilizacyjnym, społecznym i ekonomicznym to główne zagadnienia, które poruszono podczas spotkania. W Kongresie Polskiej Rodziny udział wzięło ponad 200 przedstawicieli organizacji prorodzinnych, samorządów, świata nauki oraz organizatorzy Marszów dla Życia i Rodziny z całej Polski. Efektem ich spotkania jest projekt ustawy zasadniczo zmieniającej system świadczeń rodzinnych.

Kongres odbył się z inicjatywy Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stał się on forum działań na rzecz rodzin dla liderów organizacji prorodzinnych i samorządowców z całej Polski.

Podczas Kongresu przyznano tytuły Ambasadora Życia i Rodziny. Jak możemy przeczytać na stronie organizatorów; „Główną ideą przyznawania tytułu Ambasadora jest czytelne wsparcie działań na rzecz Życia i Rodziny takich jak Obchody Dni Życia czy Marsze dla Życia i Rodziny oraz wszelkie inne działania podejmowane na tym polu. Tytuł Ambasadora Życia i Rodziny przyznawany jest przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, osobom cieszącym szczególnym poważaniem i szacunkiem. Są to osoby, które mają istotny wkład w oddziaływaniu na opinię publiczną”.

Tytuły przyznano:

  • arcybiskupowi Henrykowi Hoserowi, który stał na czele zespołu bioetycznego Konferencji Episkopatu Polski. Kilkanaście dni temu opublikowano dokument Konferencji potwierdzający kategoryczny sprzeciw Kościoła względem wszelkich metod sztucznego zapłodnienia. Abp Hoser zajmował się również duszpasterstwem rodzin.
  • prezenterowi telewizyjnemu Krzysztofowi Ziemcowi, który od lat chętnie angażuje się w promocję rodziny i sprzeciw wobec aborcji,
  • Piotrowi Uścińskiemu, staroście wołomińskiemu, jako samorządowcowi, który swoją pracą i zaangażowaniem wspiera idee rodziny.

Nagrody wręczyli Jacek Sapa, szef Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz Sławomir Olejniczak, prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi w Krakowie.

Piotr Kaczorek
Rzecznik Prasowy Starostwa wołomińskiego
wyk. mat. foto Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »