Main Menu

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUL w Wołominie

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

lo pul foto

Pierwsze Liceum mundurowe w Wołominie

Ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014 do klas z modułem:

 • wojskowym
 • policyjnym

w specjalnościach: strzelectwo, pożarnictwo

W dniu 27 marca 2013r. I LO PUL w Wołominie zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wołomińskiego i otrzymało uprawnienia szkoły publicznej. Liceum posiada również pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Szkoła rozpoczyna działalność 1 września 2013r. przy ulicy Legionów 85 w Wołominie.

5 czerwca o godz. 13.00 odbędzie się Test Sprawnościowy dla kandydatów LO na stadionie OSiR „Huragan” w Wołominie ul. Korsaka 4.

logo lo pul

O LO PUL

Licea Ogólnokształcące PUL to 3-letnie szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkoły publicznej, w których cykl nauczania kończy się egzaminem maturalnym. Wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, w których realizowany jest program własny z edukacji obronnej, samoobrony – technik interwencji oraz wychowania fizycznego. Zajęcia tematyczne prowadzone są przez oficerów Wojska Polskiego i Policji.

I LO PUL OFERUJE

 • Strzelnica,
 • Rekonstrukcje historyczne,
 • Ćwiczenia obronne i ratownicze,
 • Zawody i konkursy,
 • Współpraca z jednostkami wojska, policji, straży pożarnej,
 • Uroczyste ślubowanie zgodnie z ceremoniałem wojskowym,
 • Poligon kondycyjno-sprawnościowy,
 • Elementy wspinaczki górskiej,
 • Sztuki walki,
 • Udział w uroczystościach,
 • Bytowanie w terenie przygodnym,
 • Paintball,
 • Stypendia naukowe, socjalne, rządowe,
 • Przygotowanie do testów kwalifikacyjnych do służb mundurowych.

ORGAN PROWADZĄCY

Organem założycielskim i prowadzącym I LO PUL w Wołominie jest stowarzyszenie Płocki Uniwersytet Ludowy im. W. Witosa w Płocku, które od 10 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkół mundurowych. I LO PUL w Wołominie to ósma placówka w Polsce jaką będzie rozwijać Stowarzyszenie, obecnie w liceach PUL pobiera naukę około 400 uczniów. Licea PUL są profesjonalnymi szkołami, których głównym celem jest przygotowanie formacyjne uczniów do pracy w służbach mundurowych.

DANE ADRESOWE SZKOŁY
I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Legionów 85
kom. 695 898 740
e-mail: wolomin@pulliceum.edu.pl
www.pulliceum.edu.pl

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin


« (Poprzednia wiadomość)