Main Menu

Roboty budowlane związane z remontem nawierzchni gminnych dróg gruntowych na terenie Miasta Ząbki

Facebooktwitterlinkedin

20130426_074819

22 kwietnia b.r. UM Ząbki udzielił zamówienia na roboty budowlana związane z remontem nawierzchni gminnych dróg gruntowych na terenie Miasta Ząbki. Do przetargu stanęło 5 firm, z których najlepszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna z Kobyłki.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

  • oznakowanie danego odcinka robót,
  • równanie, profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych (w razie konieczności skropienie wodą),
  • wykonanie koryta o głębokości do 20cm i zagospodarowanie urobku we własnym zakresie,
  • transport tłucznia i destruktu na terenie Miasta Ząbki wraz z jego załadunkiem (materiał Zamawiającego),
  • profilowanie i wałowanie warstwy podbudowy z tłucznia oraz odpowiednie zagęszczenie wbudowanego materiału,
  • uzupełnienie nawierzchni i nierówności jezdni dróg gruntowych przy użyciu destruktu asfaltowego
  • wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni oraz odpowiednie zagęszczenie wbudowanego materiału,
  • obmiar wykonanych robót remontowych.

Prace realizowane będą w terminach, zakresach ilościowo-rzeczowych i miejscach wskazanych przez Zamawiającego w zgłoszeniach do umowy. Czas naprawy uszkodzonych miejsc nie może być dłuższy niż 7 dni po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego.

Czas pracy sprzętu liczony będzie każdorazowo od momentu uruchomienia GPS przez pracownika Zamawiającego. Moduł GPS będzie podstawą do weryfikacji czasu pracy sprzętu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 10 kontroli wagowych dostarczanego destruktu na koszt Wykonawcy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. W przypadku stwierdzenia mniejszej ilości destruktu od deklarowanej przez Wykonawcę, kontroli może podlegać każda dostawa.

Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 117800 PLN. Najniższa oferta opiewała na sumę 102090PLN, najwyższa 143664PLN, a wybrana oferta 112520PLN.

Pełna treść ogłoszenia na BIP UM Ząbki

Na podstawie: BIP UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin