Main Menu

piątek, 10 maja, 2013

 

Angielski w wakacje ze zniżką do 63%!

Zapraszamy na letnie kursy języka angielskiego, które są znakomitym miejscem, aby przypomnieć sobie język, przełamać barierę w mówieniu, poszerzyć słownictwo, a przede wszystkim efektywnie wykorzystać okazję, jaką są wakacyjne kursy językowe w niezwykle atrakcyjnej cenie i profesjonalnej jakości. Warianty kursów: Kursy konwersacyjne z native speakerem – grupy od 3 do 8 osób. I. Miesięczny – 24 godziny zegarowe w cenie 550,00 zł 3 x 120 minut tygodniowo – czas trwania kursu 4 tygodnie. II. Dwumiesięczny – 40 godzin zegarowych w cenie 800,00 zł 2 x 120 tygodniowo – czas trwaniaCzytaj dalej


Spadek ciśnienia w południowej części Ząbek

W zawiązku z przebudową wiaduktów i jezdni przez ZDM w ul. Marsa w Warszawie, może wystąpić spadek ciśnienia w południowej części Ząbek. Przewidywany okres obniżonego ciśnienia od godz 21.00 w piątek do godz 12.00 w sobotę. Źródło: UM Ząbki


Informacja dla rodziców dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz w związku z obowiązkiem gminy dotyczącym: 1. zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka, albo zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem miasta i rodzicami,Czytaj dalej


Rozbudowa 631ki – decyzja Wojewody Mazowieckiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 29 kwietnia 2013 r. została wydana decyzja nr 151/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 631, relacji Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa na odcinku: od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 – tzw. ,,Węzeł Zielonka’’ doCzytaj dalej


Parking P+R w Wołominie i Ręczajska w Kobyłce gotowe

Starostwo sfinansowało i przeprowadziło remont zniszczonej jezdni jednej z głównych ulic Kobyłki – ulicy Ręczajskiej. Można już korzystać z parkingu P+R na 48 samochodów usytuowanego tuż przy stacji kolejowej w Wołominie, obok Powiatowego Urzędu Pracy. Ogłosiliśmy przetargi na kolejne inwestycje drogowe i oświatowe. Termin odbioru prac na parkingu to 15 maja, ale pozostały już tylko niewielkie prace porządkowe, dlatego zdecydowano, że kierowcy mogą już tam pozostawiać swoje samochody. Budowę prowadziła firma PHU „STANPOL” Sieradzki Stanisław z Tłuszcza. Wśród 48 miejsc postojowych są 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Roboty na ulicyCzytaj dalej