Main Menu

Razem na rzecz e-integracji

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

eintegracja

Konferencja „e-Partnerstwo – razem na rzecz e-integracji”, która odbyła się 20 maja w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zgromadziła prawie 200 uczestników zainteresowanych tematyką upowszechniania kompetencji cyfrowych wśród różnych grup społecznych, m.in.: osób niepełnosprawnych, mieszkańców małych miast i terenów wiejskich, osób 50+. Wśród gości byli przedstawiciele administracji publicznej, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, a także środowiska biznesu.

Po odczytaniu listu Marszałek Sejmu Ewy Kopacz i wystąpieniu Małgorzaty Olszewskiej, Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, rozpoczęły się wystąpienia i dyskusje merytoryczne. 

O sposobach korzystania z Internetu, motywacji użytkowników i diagnozie ich potrzeb mówili: dr Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego, Rafał Kramza z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Klara Malecka z Fundacji Wspomagania Wsi, Grzegorz Wilczek z Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.  

Doświadczenia z perspektywy biznesowej prezentowali Ronald Binkofski i Marek Kosycarz z firmy Microsoft, Dagmara Krzesińska z UPC i Zbigniew Gajewski z Konfederacji Lewiatan. Agata Gawska oraz Łucja Kornaszewska-Antoniuk podsumowały doświadczenia Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo z projektów bazujących na potencjale e-Centrów. Krzysztof Głomb ze Stowarzyszenia Miasta w Internecie i Włodzimierz Marciński – Lider Cyfryzacji poruszyli tematy przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i redefinicji funkcji PIAP-ów. 

Odpowiedzią na te wyzwania może być partnerstwo w ramach Programu e-Centra, stworzonego przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz Microsoft. To propozycja ponadsektorowej współpracy na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, która przyczyni się do wyrównywania szans i budowania solidarności społecznej.

Konferencję zorganizowała Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła Pani Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat merytoryczny nad Programem e-Centra oraz nad konferencją sprawuje Pan Michał Boni – Minister Administracji i Cyfryzacji.

Informacja prasowa: UM Ząbki

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin