Main Menu

Samorządowy partnerski projekt unijny rozpoczęty

Facebooktwitterlinkedin

Powiat-Wolominski

Konferencją z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, starostwa, samorządów gmin powiatu wołomińskiego, organizacji pozarządowych oraz specjalistów zaangażowanych w przygotowanie projektu „Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim” rozpoczęła się jego realizacja.

W klimatycznych wnętrzach Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie, w poniedziałek 13 maja, odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację projektu.

Piotr Uściński, starosta Wołomiński wskazał na innowacyjność projektu, którego realizacja jest jednym z elementów szeregu działań podejmowanych przez starostwo na rzecz przygotowania powiatu do nowej perspektywy finansowania UE 2014-2020.

Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Przemysław Derwich Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zwrócił uwagę na wysoką ocenę wniosku złożonego przez Starostwo w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ze względu na zakres działań w projekcie, przyjętą metodykę prac oraz oczekiwane rezultaty, jego realizacja będzie wykorzystywana w pracach ministerstwa. Na spotkanie przyjechał Kamil Wieder, opiekun projektu ramienia ministerstwa.

Grzegorz Grabowski – kierownik projektu, zaprezentował główne założenia „Działań wspierających podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim”. O metodologii badań mówił Cezary Ulasiński z Centrum Doradztwa Strategicznego. Konferencję zakończyła dyskusja na temat korzyści jakie przyniesie realizacja projektu dla mieszkańców powiatu oraz samorządów lokalnych.

Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego w partnerstwie ze wszystkimi samorządami gminnymi powiatu w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego organizowanego przez Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Więcej na: Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w Powiecie Wołomińskim

Piotr Kaczorek
Rzecznik Starostwa Powiatowego w Wołominie

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)