Main Menu

Marki: Będzie zdecydowanie drożej za wodę i ścieki!

Facebooktwitterlinkedin

woda

Coroczne podwyżki opłat za wodę oraz odprowadzanie ścieków stają się dla nas tak oczywiste, że przestajemy im się powoli dziwić. Chyba że przybierają taką skalę, jak zaplanował Wodociąg Marecki.  1 czerwca marecka spółka podniosła stawki opłat za dostarczanie wody średnio o 16 procent i blisko o 25 procent za odprowadzanie ścieków. Nowe stawki zaczną obowiązywać pomimo negatywnej opinii radnych miasta.

Dotychczas za m3 zużytej wody każde mareckie gospodarstwo domowe płaciło 3,90 zł. Od 1 czerwca nowa stawka wynosić będzie 4,53 zł. Za wodę więcej zapłacą również podmioty prowadzące działalność gospodarczą, czyli zakłady usługowe i produkcyjne.

Stawka za odprowadzanie ścieków wzrasta z obecnie obowiązującej 8,62 zł za m3, do kwoty 10,68 zł. To nie wszystko. Do nowych stawek należy jeszcze doliczyć miesięczną opłatę abonamentową, która wynosi odpowiednio: 1,62 zł za wodę i 7,13 zł za ścieki. Najwyższą stawkę, bo aż 14,26 zł zapłacą zakłady przemysłowe, które wykorzystują wodę w procesie produkcji artykułów żywnościowych lub farmaceutycznych.

Czy u sąsiadów też jest tak drogo?

Mieszkańcy Wołomina płacą 3,64 za m3 wody i 8,88 zł za m3 odprowadzonych ścieków. W sąsiadujących z Markami Ząbkach zdecydowanie drożej kosztuje woda, bo aż 6,67 zł za m3. Za ścieki stawka wynosi jednak tylko 8,63 zł za m3. Zielonka za wodę stosuje opłatę 4,08 zł za m3, zaś za odprowadzenie ścieków 9,93 zł za m3.

Sławomir Bączyński

Więcej na gazetaecho.pl

Źródło: gazetaecho.pl

Facebooktwitterlinkedin