Main Menu

Ząbki mają już 29 tysięcy zameldowanych mieszkańców!

Facebooktwitterlinkedin

29tysiecy

XLII sesja rady miasta Ząbki rozpoczęła się od powitania brawami Tomasza Filipkowskiego, który zameldował się w Ząbkach jako 29.tysięczny mieszkaniec miasta. Z tej okazji przewodniczący Rady Miasta Ząbki Krzysztof Bławdziewicz wraz z burmistrzem Robertem Perkowskim uroczyście powitali naszego nowego mieszkańca, wręczając specjalnie dla niego przygotowany dyplom gratulacyjny, koszulkę sportową z herbem miasta i pamiątkowym napisem „29.tysięczny mieszkaniec miasta Ząbki” oraz zestaw gadżetów promocyjnych.

Najważniejszym punktem obrad na sesji w dniu 25 czerwca było udzielenie absolutorium burmistrzowi, które radni miejscy przyznali większością 13 głosów, spośród 17 radnych znajdujących się na sali.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Ząbki za 2012 rok przedstawiła skarbnik miasta Elżbieta  Żmijewska, która zilustrowała dochody i wydatki.

Plan dochodów w 2012 r wynosił ponad 83 mln. zł. i zrealizowano go w 101,86%  na kwotę nieco ponad 85 mln. zł.

Istotnym faktem jest, że miasto pozyskało ze środków unijnych niemal 8,5 mln. zł. na dofinansowanie inwestycji takich jak  budowa tunelu, basenu czy budowa dróg.

Miasto pozyskało m.in. środki zewnętrzne: w kwocie niemal 59 tys. zł. na wymianę i zakup oświetlenia drogowego w mieście,  171 tys. zł. na budowę lodowiska „Orlik”, 206,5 tys. zł. na przebudowę dróg powiatowych w ramach realizacji tunelu, ponad 153 tys zł. na realizację przez szkoły programu „Indywidualizacja sposobem na rozwój”.

Wydatki miasto zrealizowało w 97%, na kwotę nieco ponad 89 mln. zł., z tego na wydatki inwestycyjne przeznaczono ponad 21,5 mln zł., co stanowi 24,19% budżetu i jest to bardzo wysoki wskaźnik.

Przez minione 4 lata do końca 2012 r. na budowę dróg w Ząbkach wydano ponad 61 mln. zł., z czego pozyskano 45% środków zewnętrznych w kwocie pond 27,5 mln. zł.

W 2012 r. 46% wydatków inwestycyjnych dotyczyło budowy basenu (prawie 10 mln. zł.), budowy trybuny 23% wydatków (prawie 5 mln. zł.), tunelu  prawie 11% (ok. 2 mln zł.), budowy dróg gminnych ok. 13% (prawie 3 mln.zł. ).

Na oświatę w 2012 r. wydano nieco ponad 37 mln. zł., przy otrzymanej subwencji oświatowej nieco ponad 17 mln.zł.

Zadłużenie miasta Ząbki na koniec 2012 r. wyniosło nieco ponad 28,5 mln. zł, co stanowi 33,57% w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Burmistrz podziękował za udzielone absolutorium, kierując podziękowania do radnych i do pracowników urzędu miasta Ząbki.

Iwona Potęga

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »