Main Menu

Zabytek jednak do remontu

Facebooktwitterlinkedin

stacja-pkp-Zabki

Realizowane obecnie prace związane z budową tunelu w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w bardzo niewielkim stopniu ingerują w sam peron kolejowy. W związku z koniecznością wybudowania połączenia ciągu pieszego tunelu z peronem w postaci biegu schodów i szybu windy powstała konieczność wyłączenia z użytku ok. 10 metrów bieżących wschodniego fragmentu peronu.

Ponieważ ilość pozostałego miejsca na wysokości windy i schodów nie jest wystarczająca aby bezpiecznie mogli z niej korzystać pasażerowie czekający na pociąg. Żeby w Ząbkach w dalszym ciągu mogły zatrzymywać się pociągi w długich zestawieniach (np. składy złożone z 3 zespołów trakcyjnych EN57) w ramach budowy tunelu będzie wykonane przedłużenie peronu o brakujące 10 metrów w kierunku zachodnim.

Mając na względzie bardzo zły stan techniczny całego przystanku władze miasta od dłuższego czasu zabiegały u zarządcy infrastruktury kolejowej o uwzględnienie przystanku osobowego Ząbki w planie remontów, a najlepiej o wykonanie tych prac w ramach zamknięć torowych związanych z budową tunelu co pozwoliło by na minimalizację skali utrudnień dla pasażerów. Starania burmistrza zakończyły się sukcesem i doprowadziły do tego, że w PKP PLK podjęty decyzję o wyremontowaniu peronu w Ząbkach jeszcze w tym roku, a prace mają być skoordynowane z działaniami firmy SKANSKA – generalnego wykonawcy tunelu. 

Obecny przystanek kolejowy Ząbki powstał w 1948 roku i od tego czasu był tylko powierzchownie remontowany. W ramach jednego z tych remontów pokryto nawierzchnię z płytek betonowych warstwą asfaltu o bardzo niskim module sztywności. Wiata betonowa w której mieści się kasa i poczekalnia jest młodsza – ukończono jej budowę w 1952 roku.

Peron w Ząbkach ma długość 205 m i zmienną szerokość od 8,0 do 8,8 m – średnio 8,3 m. Ogólny stan techniczny peronu jest zły. Peron nie odpowiada obecnym normom w zakresie skrajni kolejowej, a miejscami stan krawędzi peronowej może stanowić zagrożenie dla podróżnych. Zapadnięcia nawierzchni peronu wskazują na awarię systemu zagospodarowującego wody opadowe z dachu wiaty. Przystanek jest pozbawiony aktywnych elementów informacji pasażerskiej, m.in. od kilkunastu lat nie posiada nawet działającego zegara czy megafonów.

PKP zleciło przebudowanie peronu w obecnej lokalizacji w systemie projektuj i buduj. W trakcie prac peron ma zostać obniżony o ok. 10 cm do obowiązującego obecnie standardu wysokości 0,76 m ponad główkę szyny. Peron zyska nowe żelbetonowe ścianki od strony torów (ścianki „L”) i nową nawierzchnię w tym bordowe antypoślizgowe płyty krawędziowe z wbudowanym pasem bezpieczeństwa. Nowa nawierzchnia peronu zostanie wykonana z małogabarytowej kostki betonowej. Wymienione zostaną tablice z nazwą przystanku, gabloty oraz elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci. Peron zyska nowe oświetlenie, zmodernizowany zostanie system odprowadzania wód opadowych spływających z zadaszenia wiaty. Zostaną również wykonane prace adaptujące wiatę i budynek kasy do obniżonego poziomu peronu. W trakcie remontu powstanie kanalizacja teletechniczna, która w przyszłości umożliwi zamontowanie elektronicznych tablic systemu informacji pasażerskiej informującego o rzeczywistej godzinie odjazdu pociągów. W takie tablice mają być wyposażone wszystkie stacje linii Warszawa – Tłuszcz po trwającej obecnie modernizacji. Projekt i prace budowlane mają zostać zrealizowane do końca obecnych zamknięć torowych tj. do końca października tego roku. Formalne zakończenie prac oraz odbiory mają zakończyć się przed grudniem. 

W połowie czerwca do urzędu miasta dotarła informacja o wpisaniu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budynku ząbkowskiej wiaty peronowej do rejestru zabytków. Jest to dosyć zaskakujące, że konserwator dopatrzył się cech zabytku w tym obiekcie. Jednak fakt wpisu do rejestru nie powinien przeszkodzić w remoncie peronu, ponieważ remont wiaty nie jest objęty zakresem prac, za wyjątkiem drobnych prac zabezpieczających przy cokole budynku. W dniu 25 czerwca PKP PLK przekazała peron wykonawcy remontu. W związku z prowadzonymi pracami zostanie ograniczona przestrzeń peronu dostępna dla pasażerów. Prace będą prowadzone po stronie wyłączanych torów na czas budowy tunelu tj. do 12 sierpnia przy krawędzi południowej i od 13 sierpnia do 30 października przy krawędzi północnej. Prosimy o zachowanie ostrożności i wyrozumiałość za te dodatkowe utrudnienia.

Informacja prasowa: UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin