Main Menu

piątek, 5 lipca, 2013

 

Budowa tunelu… odtwarzane południowe torowisko i remontowany peron

Budowa tunelu przebiega sprawnie. Po południowej stronie torowiska wykonane jest praktycznie 70% konstrukcji tunelu: są wszystkie ściany szczelinowe a nawet częściowo strop i podjazd. Strop w pierwszej kolejności został wykonany w miejscu torowiska, by można było szybko odtworzyć ruch południowym torem a wyłączyć z ruchu północny. Na powyższym zdjęciu zdjęciu, od lewej widać strop, koryto najazdowe, fragment wykonanej ściany do klatki schodowej na peron, odtworzony tłuczeń w korycie najazdowym i przygotowane do instalacji szyny, Dalej widać kolejne prace związane m.in. z budową stropu na pozostałej części tunelu. Strop jest wykonywanyCzytaj dalej