Main Menu

wtorek, 9 lipca, 2013

 

Krótki poradnik segregacji śmieci


1,5 miliona złotych straty z powodu aktów wandalizmu

Na terenie stolicy – w pojazdach, na pętlach, węzłach oraz przystankach – w ubiegłym roku doszło do 24 tysięcy aktów wandalizmu. Na usunięcie zniszczeń ZTM oraz przewoźnicy musieli przeznaczyć łącznie prawie 1,5 miliona złotych. Tradycyjnie, najczęściej ofiarą wandali padały elementy infrastruktury przystankowej, a  brygady przystankowe ZTM niemal codziennie zajmowały się usuwaniem szkód. W ubiegłym roku w statystykach ZTM odnotowano ponad 9,5 tys. uszkodzonych i wyrwanych słupków przystankowych, ponad 900 wybitych szyb. Zniszczono również 1,3 tys. ławek i ponad 7,8 tys. rozkładów. Uszkodzono różne elementy 2,7 tys. wiat przystankowych. Chuligani nieCzytaj dalej


Regulamin korzystania z terenu Glinianek

Regulamin korzystania z terenu Glinianek, będących częścią Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich przebywających osób na terenie Glinianek wprowadza się następujące zasady:  teren Glinianek służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych. na obszarze Glinianek obowiązuje zakaz: a) zaśmiecania terenu oraz zanieczyszczania wody w stawach, b) niszczenia, wycinania lub uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu bez zezwolenia Urzędu Miasta Zielonka, c) niszczenia oraz przestawiania koszy, tablic i innych urządzeń, d) spożywania napojów alkoholowych poza miejscami wyznaczonymi, e) przebywania osóbCzytaj dalej