Main Menu

Nowy system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Facebooktwitterlinkedin

Szanowni Mieszkańcy,

Od 1 lipca funkcjonuje nowy system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku to Gmina staje się „właścicielem” odpadów wytworzonych przez mieszkańców w każdym gospodarstwie domowym.

Odpady komunalne od właścicieli zamieszkanych nieruchomości na terenie Miasta Ząbki będą odbierane przez dwie firmy:

 • firma Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. będzie odpowiedzialna za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i biodegradowalnych
  tel. 533-302-019 oraz 608-141-445 (reklamacje) 
  e-mail: mzo@mzo.wolomin.pl
 • firma STENA RECYCLING Sp. z o. o. 
  będzie odpowiedzialna za odbiór odpadów segregowanych.
  tel. 695-271-371 oraz 607694907 (reklamacje) 
  e-mail: warszawa1@stenarecycling.com

W zabudowie jednorodzinnej mieszkańcy otrzymają kolorowe worki na odpady segregowane (szkło, papier, plastik) oraz w okresie od maja do listopada dodatkowe, brązowe worki na odpady biodegradowalne (trawa, liście, obierki). Ponadto właściciel nieruchomości powinien wyposażyć nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane, czyli takie których nie udało się wysegregować oraz w pojemnik na odpady biodegradowalne (w przypadku braku kompostownika).

W zabudowie wielorodzinnej, w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny, właściciel nieruchomości powinien ją wyposażyć w pojemniki na odpady zmieszane, biodegradowalne oraz szkło, papier i plastik.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali, że będą segregować odpady, raz na trzy miesiące w zabudowie jednorodzinnej, a w zabudowie wielorodzinnej raz na miesiąc, będą mogli skorzystać z odbioru tzw. odpadów pozostałych (wielkogabaryty, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory). Usługa ta jest wliczona w opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje

Wszystkim, którzy jeszcze tego nie uczynili przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niezłożenie deklaracji w żaden sposób nie uchroni nas od konieczności ponoszenia opłat, a jedynie spowoduje, że opłata ta może być wyższa (jak przy braku segregacji odpadów). Póki jeszcze nie wdrożono żadnych sankcji, zachęcamy do niezwłocznego złożenia deklaracji.

Opłaty

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać w kasie Urzędu (gotówką lub kartą płatniczą) lub na rachunek bankowy: 11 8006 0000 0013 0462 2000 0049

Termin uiszczenia pierwszej opłaty mija 15 lipca (płatność za lipiec, sierpień i wrzesień)

– w tytule przelewu prosimy o podanie adresu nieruchomości, za którą wnoszona jest opłata.

W najbliższym okresie poszczególnym właścicielom nieruchomości będą przydzielane indywidualne numery rachunków. Po uruchomieniu usługi będziemy o tym niezwłocznie informować.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Dodatkowym elementem systemu będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który będzie funkcjonował przy ulicy Chełmżyńskiej 180 w Warszawie (telefon kontaktowy: (trzeba podać telefon do p. Marty Laskowskiej ze Steny). Do tego punktu wszyscy mieszkańcy Ząbek, którzy są zameldowani lub posiadają kartę mieszkańca „Jestem z Ząbek” będą mogli dostarczyć samodzielnie odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia etc.

Ponadto, zużyte baterie oraz przeterminowane lekarstwa będzie można oddać do specjalnie oznaczonych pojemników, które znajdą się odpowiednio – w szkołach i aptekach.

Więcej informacji na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce„gospodarka odpadami”.

Mając nadzieję, że nowy system przyczyni się do poprawy stanu środowiska, w którym żyjemy, prosimy wszystkich o wyrozumiałość i współpracę w jego wdrażaniu, tak aby system został wprowadzony możliwie jak najsprawniej.

Informacja prasowa: UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »