Main Menu

Umowa w sprawie dojazdu do węzła Wołomin podpisana

Facebooktwitterlinkedin

Podpisanie umowy na wykonanie dojazdu do w?z?a Wo?omin

Starosta Wołomiński Piotr Uściński, w obecności Burmistrza Wołomina Ryszarda Madziara oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego Pawła Solisa, podpisał umowę z firmą Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. dotyczącą nowego przebiegu drogi 635 na odcinku Czarna – węzeł Wołomin na trasie S8 czyli obwodnicy Marek. Wszyscy podkreślali, że inwestycja ma strategiczne znaczenie dla rozwoju Wołomina i okolic.

Starostwo Powiatowe w Wołominie rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego budowy nowego ok. 2,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 635 na odcinku Czarna – węzeł Wołomin na trasie S8 – obwodnicy Marek. W zakres projektowanych robót wchodzi m.in. wykonanie drogi i jej odwodnienia, chodników, ścieżki rowerowej, dróg serwisowych, rond, obiektów inżynieryjnych, stałej organizacji ruchu. Określony przez starostwo termin wykonania projektu to 15 grudnia 2013 r.

W dniu 9 lipca 2013 r. umowę na wykonanie projektu podpisali Starosta Piotr Uściński oraz przedstawiciel wykonawcy firmy Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. Pan Wojciech Okoń. Przy podpisywaniu umowy obecni byli m.in. Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar, Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Powiatu Janusz Czarnogórski oraz radna Powiatu Sylwia Matusiak i radny Gminy Radzymin Włodzimierz Stanisławski.

“Teraz mamy pewność, że węzeł Wołomin powstanie. Budowa obwodnicy wraz z dojazdami to priorytetowe zadanie, które pozytywnie wpłynie na rozwój Powiatu Wołomińskiego. Ważny jest także pozytywny jej wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez odciążenie zatłoczonej drogi wojewódzkiej 634. Dlatego rola węzła Wołomin łączącego wschodnią część powiatu z drogą szybkiego ruchu, ułatwiającego komunikację ze stolicą i usprawniającego ruch lokalny jest tak istotna.” – powiedział Starosta Wołomiński, Piotr Uściński.

“Dojazd do S8 i węzeł Czarna- Wołomin to można powiedzieć “być” dla Wołomina. Takie proste połączenie ułatwi dojazd do i z Warszawy. Powiat i Wołomin zyskają możliwość przyciągania przedsiębiorców i tworzenia przyjaznych warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy. To ważna inwestycja z punktu widzenia strategicznego dla rozwoju Wołomina i okolic . Cieszę się, że rozmowy w tej sprawie zakończyły się sukcesem ” – stwierdził Przewodniczący Rady Powiatu, Paweł Solis.

“Ta inwestycja ma znaczenie strategiczne dla rozwoju Wołomina.”- podkreślał Burmistrz Wołomina, Ryszard Madziar. Udało się – powstanie proste połączenie ułatwiające dojazd do Warszawy – choć jeszcze w ub. roku budowa tego strategicznego połączenia dla Wołomina stała pod znakiem zapytania. Na styczeń 2014r. GDDKiA planuje podpisanie umowy z wykonawcą na budowę obwodnicy Marek – w ciągu drogi powstanie także węzeł drogowy “Wołomin”.

GDDKiA na etapie projektowania przebiegu obwodnicy nosiła się z zamiarem rekomendowania rozwiązania nieuwzględniającego węzła komunikacyjnego “Wołomin”, ponieważ nie prowadziłaby do niego droga wojewódzka 635 i węzeł zostałby “zawieszony”, bez dojazdów. Dlatego Rady Powiatu Wołomińskiego i Wołomina podjęły ważne uchwał w tej sprawie zawierające deklaracje o naszej pomocy finansowej trafiły do Dyrektora GDDKiA, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Sejmiku Województwa.

W połowie listopada, na spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Starostwa w Warszawie, zapadły konkretne decyzje. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik zadeklarował, że zarząd województwa potraktuje tę inwestycję jako priorytetową i dołoży starań, aby została ona zrealizowana. Efektem tego spotkania i naszych starań jest podpisana w grudniu ub.r. umowa z urzędem marszałkowskim.

Obwodnica ma poprawić spójność sieci drogowej. Powstanie jednolity ciąg komunikacyjny – północna obwodnica Warszawy od węzła A2 i S8 w Konotopie do wybudowanej wcześniej obwodnicy Radzymina. Nowa droga ma usprawnić ruch pojazdów m.in. oddzielając ruch tranzytowy od lokalnego i ułatwić komunikację przez Marki, Ząbki, Zielonkę, Kobyłkę, Radzymin i Wołomin.

Źródło: Starostwo Powiatu Wołomińskiego

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)