Main Menu

Mieszkańcy Ząbek uczcili 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Facebooktwitterlinkedin

PW

Punktualnie w godzinę „W” o godz. 17.00 Miasto Ząbki uczciło 69 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Godzina „W” to kryptonim rozpoczęcia  powstania we wtorek 1 sierpnia 1944 właśnie o 17.00.

W planach Komendy Głównej Armii Krajowej moment wybuchu powstania przewidywano na wczesne godziny ranne lub późne wieczorne. Na osobistą prośbę pułkownika Antoniego Chruściela PS. „Monter” , plan ten jednak zmieniono. Wiązało się to ze wzmożonym ruchem ulicznym panującym w godzinach popołudniowych a związanym z powrotem mieszkańców z pracy do domów. To według dowództwa miało ułatwić wtopienie się w tłum żołnierzom zmierzającym do punktów koncentracji swoich oddziałów, jak również transport broni i amunicji. Ponadto powstańcy dysponowaliby kilkoma godzinami dziennymi, które byłyby czasem na opanowanie wyznaczonych celów. Mimo podjętych kroków nie wszystkim oddziałom udało się utrzymać przygotowania w tajemnicy do godz. 17. Pierwsze strzały padły z broni kpr. pchor. Zdzisława Sierpińskiego przy ul. Krasińskiego na Żoliborzu już około godziny 13.50.

Powstanie 44, bez wątpienia zaliczane jest do jednego z najistotniejszych wydarzeń końca wojny.

W przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego do ludności zaapelował Związek Patriotów Polskich, nawołując do walki przeciwko niemieckiemu okupantowi. Zbliżająca się Armia Czerwona, jej sukcesy na froncie i ryzyko dalszego powodzenia przesądziły o wybuchu powstania. Polscy dowódcy – m.in. Bór- Komorowski, oceniali, że walki zostaną przeprowadzone szybko i potrwają zaledwie kilka dni, w rzeczywistości trwały aż 63 dni. W momencie wybuchu Powstanie Warszawskie niemieckie siły zbrojne, otrzymały od Hitlera rozkaz zrównania Warszawy z ziemią, miasto miało przestać istnieć. Plan nie do końca się spełnił, jednak straty poniesione podczas dwumiesięcznych walk były ogromne. Straty po stronie polskiej wyniosły około 10 tys. zabitych i 7 tys. zaginionych, 5 tys. rannych żołnierzy oraz od 120 do 200 tysięcy ofiar spośród ludności cywilnej. Wśród Niemców było 10 tys. zabitych, 7 tys. zaginionych, 9 tys. rannych żołnierzy oraz 300 zniszczonych czołgów i samochodów pancernych.

W uroczystych obchodach 69 rocznicy Powstania Warszawskiego, które odbyło się w parku miejskim im. Szuberta przy pomniku Bohaterów Ząbek i Drewnicy udział wzięli: burmistrz Robert Perkowski, komendant Straży Miejskiej Zbigniew Forysiak, prezes ogólnopolskiego komitetu pamięci ks. Jerzego Popiełuszki – radny powiatu wołomińskiego Ryszard Walczak, Stefan Załęski – przewodniczący Miejskiego Koła Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, kombatanci, ząbkowscy radni oraz proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego ks. Andrzej Kopczyński. Gościem specjalnym był porucznik Jerzy Nowicki prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Region Warszawa- Wschód. Tłumnie przybyli mieszkańcy naszego miasta.

Kiedy wybiła godzina „W” w całym mieście rozległy się syreny a w niebo poszybowały race świetlne, odśpiewano Hymn Państwowy a ks. Andrzej Kopczyński odmówił modlitwę w intencji poległych powstańców. Złożono również wieniec w imieniu władz miasta i ząbkowskiej społeczności.Ząbkowscy Legioniści przygotowali pierwszą w naszym mieście inscenizacje walk powstańczych. Rekonstrukcja podkreśliła symbolikę i znaczenie flagi, rolę Morowych Pań, relacje i wzajemny szacunek do siebie Powstańców oraz przybliżyła charakter walk. Pokaz był prezentem i formą podziękowania dla przybyłych Kombatantów. Po zakończeniu rekonstrukcji wspólnie odśpiewano Rotę. Następnie głos zabrali : w imieniu Kombatantów RP i BWP – Stefan Załęski, burmistrz miasta Robert Perkowski, radny powiatu wołomińskiego Ryszard Walczak oraz ksiądz proboszcz Andrzej Kopczyński. 

Organizatorami wydarzenia byli: Miejskie Koło Związku Kombatantów RP i BWP, Burmistrz i Miasto Ząbki , a także ząbkowscy Legioniści ZL’11. Za rok będziemy obchodzić okrągłą 70-tą rocznicę powstania.

Historycy zgodnie mówią o Polskim Państwie Podziemnym jako o fenomenie na skalę światową – „żadne inne państwo podziemne przez tyle lat okupacji nie miało struktur podziemnych – a za fenomen okupowanej Europy uważają jego zbrojne ramię jakim była Armia Krajowa”.

Joanna Wysocka

Facebooktwitterlinkedin


(Następne wiadomości) »