Main Menu

Dzień Patrona Duchowego w SP3 w Ząbkach

Facebooktwitterlinkedin

patronsp3

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach ma swojego patrona  duchowego – św. Stanisław Kostkę. 18 września, przypada Dzień św. S. Kostki, który uroczyście obchodziliśmy w Ząbkach po raz kolejny.

Uroczystości z okazji Dnia św. Stanisława Kostki  rozpoczęły się mszą św. w kościele Zesłania Ducha Św., w których uczestniczyli uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych z SP 3  Ksiądz Proboszcz Sylwester Ciesielski powitał zebranych, wśród nich radnego miejskiego Pawła Pobożego i Tomasza Łukawskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, całe grono pedagogiczne, w tym katechetów i zgromadzonych uczniów, wśród nich – poczet sztandarowy. Mszę św. celebrował ks. Rafał Goliński. Po mszy katecheci: ksiądz Rafał i ksiądz Krzysztof wyróżnili laureatów konkursów szkolnych zorganizowanych w ramach projektu „Poznajemy życie św. Stanisława Kostki. W konkursie wiedzy o Stanisławie Kostce, zorganizowanym przez ks. Rafała I miejsce ex aequo zajęły Katarzyna Łata (kl. 6c) i Helena Wałachowska ( kl. 5b), II miejsce Oskar Szafranowicz (kl. 6d), III miejsce Daniel Rybarczyk (kl. 6c). W konkursie plastycznym „Herb św. Stanisława Kostki – Dąbrowa”, zorganizowanym przez ks. Krzysztofa I miejsce spośród klas trzecich zajęła Nikola Bobińska ( kl. 3 e), I miejsce spośród klas 2 – Michał Czapla (kl. 2 d), I miejsce spośród klas pierwszych – Katarzyna Wiącek (kl. Ib).

Przedstawiono także prezentację pt. Św. Stanisław Kostka i rodzice” o relacjach. Stanisława Kostki z jego rodzicami autorstwa ks. Rafała Golińskiego oraz uczniów. Głównym przesłaniem prezentacji było rozważanie czwartego przykazania Bożego „Czcij ojca swego i matkę swoją”. Ponieważ św. Stanisław Kostka, poszedł do zakonu wbrew woli ojca, podobnie jak Jezus, który wbrew woli rodziców pozostał w Jerozolimie w świątyni, gdzie nauczał, rozważano kwestię posłuszeństwa rodzicom i roli rodziców w życiu dziecka.

Po obejrzeniu prezentacji nastąpiło wspólne przejście z kaplicy do pobliskiej SP nr 3, gdzie pod tablicą pamiątkową kwiaty złożyli burmistrz miasta Robert Perkowski z zastępcą burmistrza Arturem Murawskim.

Zarówno ks. proboszcz jak i burmistrz wyrazili zadowolenie ze zorganizowania uroczystości i kultywowania Dnia Patrona Duchowego szkoły podstawowej nr 3 w Ząbkach – św. Stanisława Kostki.

Burmistrz powiedział m.in., zwracając się do uczniów, abyśmy wszyscy idąc za przykładem św Stanisława Kostki byli dobrymi ludźmi. Tak jak Stanisław Kostka – opiekun duchowy szkoły i Mały Powstaniec – patron szkoły – patriotami, którzy opierają swoje codzienne życie na powszechnie obowiązujących wartościach chrześcijańskich. Tę część uroczystości poprowadził dyrektor szkoły.

Obchody Dnia Patrona Duchowego szkoły podstawowej nr 3, na stałe wpisały się w kalendarz miejskich uroczystości. Z roku na rok są coraz ciekawiej zorganizowane – angażują młodzież, poszerzając jej wiedzę i otwierając horyzonty myślowe. Przypominają o konieczności krzewieniu wartości duchowych i patriotycznych, szczególnie wśród młodych. 

Iwona Potęga

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »