Main Menu

IV Edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych w Warszawie

Facebooktwitterlinkedin

filmwojskowy

Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych, który odbędzie się w dniach 16-21 września 2013, jest kontynuacją imprez, które odbyły się w 2009, 2011 i 2012 roku  w Warszawie. Dotychczasowe edycje jak i obecna zorganizowane zostały przy pomocy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej  i  Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecny projekt Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych prezentuje dwa tematyczne nurty sztuki filmowej. Pierwszy z nich popularyzuje historię państw i narodów, ich kulturę, a także wybitne postacie historyczne.

Drugi zaś prezentuje szeroko pojętą tematykę militarną. W wielu miejscach obydwie te sfery tematyczne splatają się, szczególnie w filmach dotyczących konfliktów zbrojnych, wydarzeń związanych z terroryzmem czy też rozwojem techniki wojskowej. Stąd pomysł wspólnej popularyzacji tego zakresu tematycznego w ramach jednego festiwalu.

Pięciodniowe zmagania konkursowe, oceniane przez międzynarodowe jury, zakończone zostaną Galą Festiwalową, na którą złożą się koncert muzyki filmowej i uroczyste rozdanie nagród w poszczególnych kategoriach (Złote, Srebrne i Brązowe Szable). Przewidujemy również zorganizowanie imprez towarzyszących festiwalowi, m.in. spotkań twórców filmowych, wystaw, zwiedzania jednostek wojskowych połączonego z prezentacją możliwości bojowych.

Projekt zakłada z jednej strony możliwość wymiany doświadczeń twórców filmów zajmujących się tematyką historyczną i militarną,  z drugiej zaś umożliwienie prezentacji bieżących osiągnięć kina światowego w tej dziedzinie szerokiej widowni. Przewidujemy udział twórców z blisko 30 państw. Ich dorobek będzie prezentowany w trzech kategoriach: konkursie filmów fabularnych, filmów dokumentalnych i filmów oświatowych. W projekcie zakładamy udział ponad stu twórców filmowych z całego świata, jak i polskich twórców zainteresowanych prezentowaną tematyką filmową. Planujemy również udostępnienie poszczególnych pozycji filmowych do emisji w tematycznych kanałach telewizyjnych, co przyczyni się do wydatnego zwiększenia widowni.

Schemat realizacji festiwalu zakłada organizację pokazów konkursowych w Warszawie oraz możliwość prezentacji nagrodzonych filmów na specjalnych pokazach w różnych miastach Polski.

W ramach działań promocyjnych przewidujemy relację z wydarzeń festiwalowych w jednym z kanałów tematycznych telewizji (studio festiwalowe), prasie wojskowej oraz periodykach poświęconych historii i militariom. Popularyzację tematyki festiwalu i samej imprezy pragniemy również realizować poprzez patronaty medialne pozostałych mediów, zarówno prasowych jak i elektronicznych.

Udział w imprezach festiwalowych zadeklarowali attaché wojskowi i kulturalni państw uczestniczących w festiwalu. 

W Honorowym Komitecie Organizacyjnym wezmą udział członkowie rządu, a także dowódcy poszczególnych rodzajów wojsk, struktur dowodzenia, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele środowisk naukowych oraz kultury.

Projekcje konkursowe będą się odbywały w sali widowiskowej Klubu Akademii Obrony Narodowej aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 103 00-910 Warszawa bud 56.

Więcej na temat festiwalu: tutaj

Informacja prasowa: UM Ząbki

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »