Main Menu

List Otwarty – Stop dyskryminacji Szpitala w Wołominie

Facebooktwitterlinkedin

IMG_4987Szanowni Mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego.

Od 37 lat Szpital w Wołominie zabezpiecza świadczenia zdrowotne dla mieszkańców z 12 gmin powiatu. Obecnie opieką obejmujemy około 225 tysięcy osób zamieszkujących na stałe w Powiecie Wołomińskim oraz kilkanaście tysięcy osób przebywających tu okresowo.

Dzisiaj jesteśmy zmuszeni głośno i otwarcie powiedzieć, że obecny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia – kontrakt wyraźnie zaniżony w stosunku do liczby ludności objętej ,,obszarem zaopatrzenia medycznego” – uniemożliwia nam zabezpieczenie stale rosnących potrzeb zdrowotnych przybywających do nas pacjentów. Obecne warunki niesprawiedliwego, nieuczciwie zaniżonego kontraktu stawiają pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie Szpitala Powiatowego w Wołominie, który zmuszony jest do ponoszenia kosztów leczenia pacjentów tak zwanych ponadlimitowych. W 2012 r. koszty te wyniosły około 12 mln zł, a w pierwszym półroczu 2013r. – już 5 mln. Dyrekcja Szpitala i Starostwo Powiatowe wielokrotnie występowały do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z wnioskami o renegocjację umowy kontraktowej, niestety bezskutecznie.

Przelała się już czara goryczy. W takiej sytuacji nie możemy stać obojętnie, zwłaszcza, że zdrowie i życie naszych pacjentów – mieszkańców Powiatu stanowi wartość nadrzędną. Nie chcemy, aby pacjent ponosił koszty absurdalnego działania NFZ. Wyrażamy stanowczy protest przeciwko temu, by personel szpitala w podejmowanych decyzjach wobec pacjenta, musiał stosować ryzykowne kryteria selekcji oparte o limit przyjęć. Nie godzimy się na to, żeby pacjent czuł się dyskryminowany czy odpychany od naszej placówki.

Stanowczo nie zgadzamy się z działaniami NFZ, które powodują, że jedynie pacjent znajdujący się w stanie zagrożenia zdrowia i życia może liczyć na pomoc Szpitala Powiatowego w Wołominie, podczas gdy w innych szpitalach na Mazowszu chorzy posiadający skierowania na internę czy neurologię, są przyjmowani w trybie planowym i świadczenia te są finansowane przez NFZ. Takie działania nie służą interesom naszych chorych, godzą w prawa pacjenta i zmuszają ich do szukania pomocy w komercyjnej ochronie zdrowia.

Zapewniamy, że wołomiński szpital jest w stanie zabezpieczyć zdecydowaną większość potrzeb zdrowotnych naszych mieszkańców, ale niezbędny jest rozsądny i dostosowany do liczby ludności zamieszkującej w Powiecie kontrakt z NFZ. W celu wyrażenia naszego protestu występujemy z petycją do władz NFZ i Ministra Zdrowia, aby niezwłocznie rozwiązali problem zaniżonego kontraktu Szpitala Powiatowego w Wołominie. Żądamy zwiększenia kontraktu na lecznictwo szpitalne szczególnie w zakresie chorób wewnętrznych, neurologii i intensywnej 1/2 terapii, przynajmniej do wysokości nadwykonań wynikających z realizacji procedur ratujących życie.

Prosimy o zrozumienie i wsparcie naszych działań. Mamy nadzieję, że nasza zdecydowana postawa spotka się z pozytywną reakcją władz i decydentów oraz umożliwi normalne funkcjonowanie naszego szpitala.

Dyrekcja i pracownicy
Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ

IMG_4991

Facebooktwitterlinkedin


« (Poprzednia wiadomość)
(Następne wiadomości) »