Main Menu

czwartek, 24 października, 2013

 

Jak skorzystać z Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl w Ząbkach

W związku z podpisaniem w dniu 21 października 2013 r. przez Burmistrza Miasta Ząbki umowy i porozumienia w sprawie przekazania przez Starostę Powiatu Wołomińskiego dotacji na realizację w roku 2013 zadań z zakresu programu powiatowej karty rodziny informujemy, że z dniem 21 października 2013 r. zostaje wdrożony na terenie Miasta Ząbki lokalny program Powiatowej Karty Rodziny, zgodnie z podjętymi wcześniej uchwałami Rady Miasta Ząbki w tej sprawie: Uchwałą Nr XXXVIII/314/2013 Rady Miasta Ząbki dnia 13 marca 2013 r . w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny TakCzytaj dalej


Psychoterapia Indywidualna w Pracowni Rozwoju Osobowości w Ząbkach

Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości w ramach projektu “Porozmawiajmy o tym” zaprasza do skorzystania z psychoterapii indywidualnej, pomocy psychologicznej, konsultacji wychowawczych. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna. Kolejne spotkania mogą być nieodpłatne lub niekomercyjną cegiełkę na cele statutowe stowarzyszenia ustala się osobiście z terapeutą. Na pierwszą konsultację prosimy umawiać się, pisząc na adres: pro-pracownia@wp.pl lub dzwoniąc pod nr 660 907 563. Miejsce: M.O.S.I.R. ul. Słowackiego 21, Ząbki. Magdalena Jankowska-Makowska wiceprezes Stowarzyszenia PRO 606 44 54 80 Źródło: UM Ząbki


Konsultacje raportów diagnostycznych z badań usług publicznych

Przedstawiamy do konsultacji opracowane w ramach projektu: „Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim” raporty diagnostyczne badanych usług publicznych. Powstały one jako efekt badań fokusowych w których uczestniczyło około 100 osób oraz badań ankietowych przeprowadzonych wśród 3600 respondentów – mieszkańców powiatu wołomińskiego.Raport diagnostyczny jest syntezą raportów badawczych odnoszących się do badań fokusowych,  ilościowych oraz analizy danych zastanych przeprowadzonych w ramach projektu „Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie  wołomińskim”. W strukturze dokumentu zostały wyodrębnione wyniki poszczególnych typów badań. Począwszy od badań fokusowych, któreCzytaj dalej