Main Menu

Groźna substancja wycieka – niezbędna profesjonalna akcja ratownicza

Facebooktwitterlinkedin

akcjaratownicza

Awaria w zakładach chemicznych  –  są ranni,  groźna substancja wycieka, w dużym promieniu słychać  wycie alarmu , na miejsce natychmiast skierowano jednostki ratownicze….  wszystko się udaje.  To na szczęście nie realne wydarzenie, lecz scenariusz ćwiczeń służb  jakie przeprowadzono w Wołominie.

… W czasie prowadzenia czynności technologicznych na wysokim zbiorniku aniliny, pracownik zakładów  chemicznych spada z wysokości kilku metrów,  uderzając  z całym pędem w swojego kolegę  stojącego niżej i  uszkadzając  zawór zbiornika. Groźna substancja wycieka. Pracownicy szybko  tracą przytomność.  Jednak uruchamia się alarm.  Niezbędna jest szybka i profesjonalna akcja służb ratowniczych  …  Decyzją Starosty wołomińskiego Piotra Uścińskiego na miejscu zdarzenia zbiera się w trybie pilnym Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zbierane są informacje od służb, inspekcji i straży i na ich podstawie podejmowane kolejne decyzje. Efektem sprawnie poprowadzonej akcji ratunkowej jest zminimalizowanie skutków wypadku.

Taki scenariusz gry decyzyjnej opracował m.in. Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołominie.

To kolejne wspólne ćwiczenia służb i doskonalenie współdziałania w sytuacji kryzysowej.

W ćwiczeniach wzięły udział służby wołomińskiej Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Służb Zakładowych w wołomińskich  zakładów  DJ-CHEM CHEMICALS POLAND S.A. oraz członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur postępowania służb w razie wypadku. Akcja pokazała jak szybko i skutecznie działają służby w naszym powiecie. Sprawdzono stan gotowości bojowej jednostek, ich operatywności, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek.  Ćwiczący mogli zapoznać się  z charakterystyką zakładu, zagrożeniami występującymi na jego terenie, zaopatrzeniem wodnym, rozmieszeniem dróg i wyjść ewakuacyjnych.

Doskonalenie umiejętności działania dowódców i ratowników przy usuwaniu skutków awarii i zdarzeń z udziałem materiałów niebezpiecznych i metod współdziałania, a także  sprawdzenie działania centrum alarmowego SMS – przepływ informacji o zdarzeniu oraz potrzeby przybycia na miejsce zdarzenia członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) – to kolejne ważne  cele tych okresowych  ćwiczeń.

Wśród obserwujących ćwiczenia byli starosta Piotr Uściński – jednocześnie szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, burmistrz Wołomina Ryszard Madziar, Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Solis.  

Te działania naszych służb  były obfotografowywane, opisywane na potrzeby wewnętrzne, a teraz zostaną poddane gruntownej analizie. Wszelkie ewentualne niedociągnięcia zostaną zauważone, a wnioski wyciągnięte i przekazane uczestnikom ćwiczeń.

Piotr Kaczorek
Rzecznik Prasowy Starostwa Wołomińskiego

Facebooktwitterlinkedin(Następne wiadomości) »