Main Menu

Marki: Mamy się czym pochwalić – system gospodarowania odpadami komunalnymi działa sprawnie

Facebooktwitterlinkedin

2914Uruchomienie nowego systemu gospodarowania odpadami Marki mają już za sobą. Początki nie były łatwe, zarówno dla mieszkańców jak i firmy wywozowej. Mieszkańcy musieli przyzwyczaić się do nowego harmonogramu odbioru odpadów, natomiast ekipy wywozowe poznawały Marki. We współpracy z firmą P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska – wykonawcą wyłonionym w przetargu – udało się wszystkie palące kwestie rozwiązać. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na firmę LEKARO, która jest bardzo elastyczna i szybko reaguje na wszelkie zgłaszane, przez pracowników urzędu, sugestie.

Zwiększono ilość ekip wywozowych, w celu zminimalizowania reklamacji zgłaszanych przez mieszkańców. Możemy śmiało się pochwalić, że w Naszym mieście nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi działa bardzo dobrze.

Świadczyć o tym mogą chociażby ilości odbieranych odpadów. Tylko w lipcu 2013 roku odebrano od mieszkańców prawie 400 ton zmieszanych odpadów komunalnych. Na początku funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami spodziewaliśmy się wzrostu ilości odbieranych odpadów, związanego z akcją „sprzątania piwnic i strychów” – mówi Hubert Komorowski – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie raportów miesięcznych przekazywanych przez firmę LEKARO, śmiało możemy stwierdzić, że masa odbieranych odpadów komunalnych maleje, co przedstawia poniższy wykres.

2913

Cieszy fakt, że wielu mieszkańców z zadowoleniem odebrało wprowadzone przez nas zmiany. Kilku naszym sąsiadom do chwili obecnej nie udało się uruchomić systemu docelowego. Nie dysponowaliśmy doradcami i liczną grupą urzędników odpowiedzialnych za uruchomienie systemu „śmieciowego”, a jednak nam się udało. To zdecydowany sukces, którym należy się chwalić – zaznacza Janusz Werczyński – Burmistrz Miasta Marki. Odpady odbierane są regularnie, a ilość zgłaszanych nieobsłużonych nieruchomości jest marginalna. Reklamacje firma LEKARO realizuje w ciągu 24 godzin. Również przedstawiciele firmy wywozowej są zadowoleni z dotychczasowej współpracy – na co wskazywały wypowiedzi Pani Jolanty Zagórskiej i Pana Leszka Zagórskiego na Sesji Rady Miasta Marki w dniu 25 września 2013 roku.

Możemy śmiało pochwalić się również uruchomionym 1 lipca 2013 roku Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym przy ulicy Dużej w Markach. Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem. Świadczą o tym chociażby ilości odbieranych odpadów wielkogabarytowych (lipiec: 30,40Mg, sierpień: 34,50Mg, wrzesień: 48,60Mg) i opon (lipiec: 1,52Mg, sierpień: 6,11Mg, wrzesień: 9,20Mg) – w każdym przypadku obserwujemy wzrost odbieranych odpadów w PSZOKu.

Oprócz uruchomienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy zaznaczyć również, że nasze miasto w 2012 roku osiągnęło bardzo dobre wskaźniki odzysku i recyklingu wymagane przez przepisy prawa.

czyste markiŹródło: UM Marki

Facebooktwitterlinkedin